Welkom

Deze website bevat de gegevens van twee verschillende kwartierstaten:

Momenteel wordt er voornamelijk aan de kwartierstaat Bos gewerkt. 

Bij een kwartierstaat bepaal je van een persoon (de kwartierdrager, probant) de voorouders zowel via de mannelijke als vrouwelijk lijn. Dus de ouders, grootouders etc totdat je niet meer verder komt. Bij elke generatie verdubbelt het aantal voorouders. Je werkt dus vanuit het heden terug in het verleden. 

Conform de regels die bij vele overheidsarchieven worden gehanteerd worden op deze website alleen persoonsgegevens getoond van overledenen die minimaal 50 jaar geleden zijn overleden.  

Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact met me opnemen: JW Bos.

News
Wandelroute begraafplaats St Barbara
Tuesday, November 16, 2021 11:10 AM

Het graf van Jakobus Cornelisse (mijn opa) is tot mijn verrassing opgenomen in de wandelroute van de begraafplaats St. Barbara te Den Haag. 

Op bladzijde 16 van de wandelroute staat het volgende: 

26 | Jacobus Cornelisse grafnummer: 562C
Geboren: 22 september 1888 - 24 maart 1942.

J. Cornelisse was rechercheur bij de Haagse politie en vader van 10 kinderen. Een van z’n dochters was dienstmeisje bij de familie Rurup, waar de heer Cornelisse vaak thuis kwam om te informeren hoe het met z’n dochter ging. De heer Cornelisse is tijdens een onderzoek naar een oplichtingszaak van een omvangrijke postzegelverzameling bij een huiszoeking in een pand aan de Suezkade op laffe wijze doorgeschoten. De schutter vermoordde daarna zijn vrouw, twee katten en ten slotte zichzelf. 

Bron: Wandelroute St. Barabara

(met mijn dank aan de heer Rurup die de begraafplaats op dit verhaal attent heeft gemaakt)

 

Gerrit Willemsz van der Giesen/Giessen
Monday, November 15, 2021 10:16 PM

Momenteel onderhanden Gerrit Willemsz van der Giesen (1685-1750). Hij heeft op verschillende plaatsen gewoond in regio Bodegraven en Woerden (Bodegraven, Barwoutswaarder, Waarder, Rietveld, Bekenes, Woerden). Hij is driekeer getrouwd. Allereerst met Niesje Maartens Ravensburg, zij kregen 2 kinderen. Daarna met Hillichje Jansdr Kooperdraet, ook hier twee kinderen. En ten slotte met Jannetje Ariensdr Vermij. Het aantal kinderen uit dit laatste huwelijk is me nog niet geheel duidelijk in ieder geval minimaal 7. Vader was Luthers en Jannetje Vermij was Nederduits-Gereformeerd en de kinderen zijn ook wisselend Luthers of Nederduits-Gereformeerd gedoopt en ook nog eens in verschillende plaatsen. In akten van Indemniteit staan kinderen van dit echtpaar vermeld waarvan ik nog geen doopakte van heb kunnen vinden Wat ook niet helpt is dat bij een doop wel de ouders vermeld staan en niet naam van het kind, en zelfs een doop waarbij niet de ouders maar alleen de getuigen vermeld staan. Ach ja een aantal zaken zal altijd wel een raadsel blijven

Rijnkade 6 te Alphen aan den Rijn??
Saturday, September 18, 2021 8:56 AM

Bij het zoeken op internet op de naam Rok vond ik een mooie beschrijving van de geschiedenis van een pand aan de Rijnkade 5 te Alphen a/d Rijn.. In deze beschrijving wordt de families Rok vaak genoemd, het blijkt dat de familie Rok direct naast dit pand woonde . Ik zelf had de relatie tussen de Lage Zijde aan de Rijn te Aarlanderveen en huidig adres Rijnkade 6 nog niet gelegd. Dus dat gaan we nog verder uitzoeken.

Het betreft artikel: Rijnkade 5 en van Mandersloostraat 11, Een Markant huis in Alphen a/d Rijn  (auteur Jos van Huik (?), website: vanhuik.com)

Voorouders Rok/Rock
Saturday, September 18, 2021 8:36 AM

Ik ben nu bezig met het uitwerken van onze voorouders met de achternamen Rok/Rock. En wel het gezin.  Cornelis Rok + Marrigje Stoffelse Kamerik. Ze woonden te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn.Ze bezaten daar een snebbe jaagschuit, twee huizen met erven en stallingen. Wederom een heleboel gerechts en notariele akten gevonden, die ik nog moet gaan uitwerken. Als je naar de gegevens van oudste zoon (Jacob) in dit gezin kijkt zie je dat binnen zo´n gezin in korte tijd veel gebeurt. Jacobs vader overlijdt eind 1791, in 1792 trouwt Jacob en binnen een maand na zijn huwelijk overlijdt zijn vrouw al. Hij koopt van zijn moeder de bovengenoemde twee huizen en schuiten maar overlijdt al na een paar jaar in 1794. Daarvoor In 1793 was ook een zus van hem overleden. Al zijn zusters zijn trouwens jong oververleden (op 9, 20 en 22 jarige leeftijd).  

Smederijen in Nieuwkoop
Sunday, August 22, 2021 10:22 AM

Bij uitwerken van het gezin het gezin Joost Huibertsz Verloo + Niesje Jans Sweert vond ik het boek "Het gehein van de Nieuwkoopse smid"  (Redactie Leendert Jansen en Cornelis Verlooij, 1992 uitgeverij Bert Post). 

Dit boek geeft een alleraardigste beschrijving van de geschiedenis van de smeden en smederijen te Nieuwkoop. Bovendien bevat het een index van personen waarvan is vast komen te staan dat zij als smid/smidsknecht werkzaam zijn geweest. Hieruit bleek dat een aantal voorouders smid  zijn geweest.  

Kinderen van Cornelis Tieloos en Heijndrickgen (Jans)
Friday, May 28, 2021 10:16 AM

In dit gezin komen we ook weer markante figuren tegen. 

. Hendrik Tieloos: beenhacker, vleeshouwer, meester beenhacker, pachter van de impost op bestiaelen. In 1626 getrouwd met Geertjen Blok, zij komt ook uit een welvarende familie. Er wordt een flink aantal huizen verkocht uit de erfenis van haar familie. Hendrik sterft op jonge leeftijd (42 jaar) in 1647.

- Jan Tieloos, coussemaecker, had zijn bedrijfje bij zijn ouders in huis, en zou ook het huis van zijn ouders erven, maaar hij sterft al vroeg in 1635. Mogelijk aan de pest.

- Dirck Tieloos, notaris. Trouwt in 1636 te Leerdam met Cristina Cool(s). Van Dirck wordt in een artikel uit 1925 beweerd dat hij niet genegen was om pestpatienten te bezoeken.  Dirck overlijdt voor december 1643. Christina hertrouwt met Jacob Boon, lakenverkoper ter Leerdam en later schepen en burgemeester van Leerdam. Christina overlijdt omstreeks 1657. Jacob Boon hertrouwt dan met Cornelia du Bois, koopvrouw van linnen en kant (etc.) uit Delfshaven. Er zijn tientallen akten met schuldbekentenissen aan Cornelia du Bois. Zowel Jacob als Corneliia overlijden omstreeks 1666.

- Neeltje Tieloos, trouwt met Jan Molijn in 1638 te Rotterdam. Dit zijn vooroouders van ons. Jan Molijn is een schilder. Ze verhuizen naar Leiden en hebben daar een huis gekocht aan de Voldersgracht. De Voldersgracht werd steeds meer overwelfd en de naam wijzigde naar Langebrugge. Jan overlijdt omstreeks 1669. Dit gezin ben ik nu verder aan het uitzoeken.

- Aechgen Tieloos, trouwt in 1639 met Jacob Swedenrijck, Jacob is een tinnegieter, lepelmaecker en komt van Leijden en daar gaan ze wonen aan de Middelste gracht.

Dagboekaantekeningen van Arie van der Wiel, 10-14 mei 1940
Monday, May 10, 2021 3:15 PM

Vorige maand is er een nieuw boek is verschenen:       Voorkant van het boek: Ooggetuige op de Grebbeberg 10-14 mei 1940

Ooggetuige op de Grebbeberg, 10-14 mei 1940
De dagboekaantekeningen van korporaal Arie van der Wiel 1e batt. 1e afd. 16e Regiment Artillerie, 3e legercorps

Samengesteld door Miep Bos
ISBN/EAN 97890831355915
Uitgeverij: Dromerij
Copyright: Miep Bos

Arie van der Wiel is een van de grootouders in deze kwartierstaat. 

PDF versie

 

 

 

 

 

 

Gabriel du Molijn, boedelinventaris
Friday, May 7, 2021 7:21 AM

Nog even terugkomend op Gabriel de Molijn, de geweldige en later goud- en zilversmid, na het overlijden in 1656 van zijn eerste vrouw Jannetgen van Berchem is er een boedelinvetarisatie opgesteld. Deze inventarisatie (verdeeld over drie aktes) telt meer dan 100 pagina´s. En de boedel bevat o.a.: onroerend goed (2 huizen), geld waaronder rosenobels, ducatons, gouden en zilveren voorwerpen, juwelen van zilver, goud en diamant, en parels, huisraad, boeken etc, en natuurlijk ook schulden. Maar ze  waren dus bepaald niet onbemiddeld.

Gabriel is daarna (1658) hertrouwd met  Cornelia Kleijburgh, weduwe van Isaak Hartwech. Isaak was ook een goud-/zilversmid en zoon van een predikant. Volgens een notariele verklaring wordt er gezegd dat Isaak zijn vrouw (Cornelia) beschuldigde van overspel met een Evert Entvogel (mogelijk is dat Enuard Entvogel, zilversmid). In dezelde verklaring is er ook een beschuldiging dat Isaak zijn vrouw mishandelde (zie tab notities bij Cornelia Kleijburgh)

De Geweldige en Vice-geweldige
Tuesday, April 20, 2021 7:24 PM

Soms kom je beroepen tegen waar je nog nooit van gehoord hebt zoals De Geweldige, dat blijkt een provoost generaal te zijn. Jan de Molijn was een geweldige en zijn zoon Gabriel de Molijn was eest Vice-geweldige, later Geweldige en weer later Goud/zilversmid.

Binnen de Molijn familie takken vind je trouwens een grote variatie aan beroepen, zoals: lijstenmaker, schilder, goudsmid, remonstrants predikant, stierman  op grote zee, lood-/tingieter, grutter etc.  

Aanvulling 27-4-2021

Een zwager van Gabriel de Molijn blijkt ook een geweldige te zijn. Betreft Cornelis Cools, geweldige van het Genneper fort, met een mond vol: luijtenant geweldige provoost generaal van de wateren in het leger in dienst van het Collegie ter Admiraliteyt

Jan du Molin en Cathalina Penning
Tuesday, April 20, 2021 7:11 PM

Even overgeschakeld naar het gezin Jan du Molijn + Catharina (Andriesdr) Penning

Bij het zoeken in de indexen van het Stadsarchief van Rotterdam kwam ik al 200 aktes tegen waarin een Molijn (Molin, Moulijn, etc) voorkomt (periode 1620-1700). Dat wordt een uitzoekklus, wie is wie en waar gaat het over.

Gelukkig zijn er goede samenvattingen van deze aktes door het stadsarchief gemaakt. 

matroos Johannes Nederland ??
Saturday, March 20, 2021 9:43 AM

Bij het uitwerken van het gezin:  Thomas (Jacobsz) Pijper + Marijtje (Jooste) Verlooij  

Vond ik een akte voor procuratie in verband met natlatenschap van de wijlen matroos Johannes Nederland.

Alle gezinsleden (of hun nakomelingen) worden in deze akte genoemd.
Maar het is me nog niet duidelijk wie deze matroos Johannes Nederland is en wat de familierelatie met dit gezin is.

Waarschijnlijk wordt dit wel duidelijk als we de ouders van dit gezin verder uitzoeken.  

Onderhanden
Wednesday, February 24, 2021 11:27 AM

Gestart met het uitwerken van het gezin: 

Thomas (Jacobsz) Pijper + Marijtje (Jooste) Verlooij 

Al 16 kinderen gevonden, allen geboren te Nieuwkoop en Noorden. 

onderhanden
Wednesday, January 27, 2021 12:17 PM

Verder in het verleden gegaan en wel met het gezin 

Leendert (Cornelisse) van Veen + Jannetje (Hendrikse) van Hees  in 1718 getrouwd te Stompwijk, Leendert was eerder (in 1711) te Veur getrouwd met Marijtie Maartens Coppen. 

Via de districtsklappers van ZH al 11 kinderen gevonden. In tegenstelling tot Roelofarendsveen zijn in Stompwijk wel de RK doopboeken uit die periode bewaard gebleven

Onderhanden
Wednesday, January 13, 2021 11:31 AM

Gestart met het uitzoeken van het gezin: 

Hendrik (Leendertsz) van Veen + Aagje (Louwe) van Vianen

In 1750 getrouwd te Alkemade

 

Gezocht: foto´s
Friday, December 4, 2020 12:55 PM

Ik ben op zoek naar een foto van Rinske Aukema, 1893–1955  Ook foto´s van haar broer/zussen (Sieuwke, Minke/Johanna/Berendina/Ruurd) zijn welkom.

Jan-Willem Bos (jw@jwbos.nl)

Website nu opengesteld.
Wednesday, October 21, 2020 12:57 PM

De website is nu -openbaar- .

Publiekelijk toegankelijk zijn alleen de gegevens van overledenen die meer dan 50 jaar geleden zijn overleden. Ook worden bronnen (bijv. krantenartikelen) niet getoond indien er mogelijk sprake is van copyright. 

Favorites
18881942
Birth: September 22, 1888 50 43Zevenhoven
Death: March 24, 1942Den Haag
Uniform Infanterist Regiment Dopff
17631832
Birth: March 4, 1763 34 35Den Haag
Death: January 23, 1832Hulst