Frederikus Mattheus Brand + Mathilda Maria de Meijer

1 child
18781940
Birth: 1878 31 30Hulst
Death: June 18, 1940Roosendaal
18461928
Birth: March 3, 1846 43 39Hulst
Death: January 17, 1928Hulst
18021879
Birth: April 28, 1802 39 40Hulst
Death: March 4, 1879Hulst
18061876
Birth: December 14, 1806 35 35Hulst
Death: November 15, 1876Hulst
18161858
Birth: February 24, 1816 45 39Sas van Gent
Death: December 24, 1858Terneuzen

Facts and events

Civil marriage July 24, 1873
Shared note

Hulst, Het Bonte Hert (Hulst Kadestraal A 346)

Helaas werkt gedeelde notities niet zoals ik verwachte. Multmedia worden niet getoond. Voor volledige gegevens ga naar: Detailgegevens -> gedeelde notities -> Hulst het Bonte Hert.

Dit verhaal is nog in bewerking:

1818-1831 Hermanus Brand koopt tussen 1818 en 1831: een Huis en erf. Kadastrale aanduiding (kadaster 1811-1832): Hulst A 346. Grootte: 0,057 hectare Dit komt overeen met Hulst, wijk C nr 18. Huidige Grote Markt 12 te Hulst. Daar is nog steeds een restaurant het Bonte Hert gevestigd (2016). Tot ver in de 20e eeuw is dit in handen geweest van de familie Brand.

1832

Bij zijn overlijden in 1832 laat Hermanus zijn nalatenschap na aan zijn oudste dochter Henriette, daarvoor moet zij binnen een jaar 2.000 gulden in de nalatenschap storten. Zijn echtgenoot behoud het recht op de helft in het vruchtgebruik van de nalatenschap. De Erfenis bestaat uit: Helft van het huis en herberg genaamd het Bonte Hert, staande en gelegen binnen de stad Hulst, aldaar ten voorhoofde aan de grootte markt letter C nr 18, met de stallingen, achterhuis en erve, en al het geen verder aan en vast het zelve huis behoord, gelegen tussen de huizen tezuiden van weduwe Theadoor van de Keer en naast het huis van Jan Baptist Coolsen. Alsmede de helft in meubeling en herberggereedschappen.

1832-1840

Zijn dochter Henriette trouwt in 1835 met Vincent van Akelo, eerste Lieutenant der mobiele schutterij van Overijssel der tweede bataillon, eerste afdeeling. Tijdens het huwelijk was zijn beroep commissionair in granen en meekrap. Kort na de bevalling van hun eerste kind Johan Adolf kwam Henriette te overlijden (1836). Vincent en Johan Adolf van Akelo waren de enige erfgenamen van: de helft in een huis en Herberg genaamd het bonte Hert staande en gelegen in de stad Hulst, aldaar ten voorhoofde aan de Groote Markt, Letter C nr 18 met de stallingen, achterhuizen, erve en al het geen verder aan gemeld huis behoord.

Helaas overleedt ook Johan Adolf, 4 maanden oud, in 1837. Zijn vader en zijn oma aan moederszijde (Johanna van Dieke) erven zijn deel van het Bonte Hert.

Rond 1840 vertrekt zijn vader naar Zierikzee en later naar Oost-Indie waar hij in 1944 te Weltevreden overleed.

1840-1879

Mei 1840 Te koop advertentie logement "het Bonte Hert"

Waarschijnlijk gekocht door Pieter Anthonij Brand en zijn vrouw Lousia Theresie van Burghoven

In ieder geval wonen vanaf 1840 het gezin Pieter Anthonij Brand in dit huis en waren zij logementhouders.

1876 Overlijdt Louisa Theresia van Burghoven. Haar kinderen en de kinderen van haar overleden dochter erven de helft in de Herberg de Bonte Hert. Het vruchtgebruik gaat naar haar man Pieter Anthonij Brand.

1879 Overlijdt Pieter Anthony Brand. Zijn vier kinderen en de drie kinderen van zijn overleden dochter erven.

Een woonhuis en erve groot vijf aren zeventig centiaren zijnde het logement genaamd het bonte hert, staande en gelegen te Hulst. Kadastraal bekend onder Sectie A nummero 555 geschat op een waarde van 6850.

Het resultaat van de baten en schulden bedroeg circa f 15.695

Periode 1879 heden ----------------------------------------------------------------

Augustus 1879 De nieuwe Eigenaar van het Bonte Hert, F.M. Brand beveelt zich middels een advertentie aan in diverse kranten. Frederik Matheus Brand, is de jongste zoon van Pieter Anthony

Tussen 1900 en 1930 zijn er diverse ansichtkaarten van hotel de bonte hert en van westzijde van de Grote markt verschenen.

Voorbeeld uit circa 1910 een Ansicht kaart met de tekst: Hôtel "Bonte Hert Eigenaar L.J Brand. In Hulst in oude ansichten deel 2 van P.J. Brand, heeft de auteur als commentaar bij deze foto geschreven: Met de vele oude gebouwen en mooie gevels verdwenen in de jaren dertig de drie puntgevels van het reeds in 1596 genoemde "Bonte Hert" Deze inrichting was de zeltel van vele van de oudste en voorname Hulsterse verenigingen en polderbesturen.

In de jaren 1935/1936 zijn er diverse schetsen gemaakt voor verbouw/nieuwbouw van Hotel Brand. (zie hiervoor beeldbank cultureel erfgoed)

Sinds 1992/2006 is de fam. Huisman de eigenaar.

Rond 2014 heeft er een verbouwing plaatsgevonden

Rond 2014 heeft er een verbouwing plaatsgevonden


De volgende media waren gekoppeld aan deze notitie, maar volgens GEDCOM standaarden is dit niet toegestaan. Daarom zijn ze verwijderd: 1935 Een van de ontwerpen voor nieuw pand de Bonte Hert Hulst Grote Markt, Het Bonte Hert (circa 1910)- 1 Hulst, Groote Markt, Het Bonte Hert (circa 1920) -2 18320000 Hulst Kadastrale kaart 1811-1832 Groote Markt Hulst, Grote Markt, westzijde (circa 1905) Hulst, Grote Markt, westzijde (circa 1910)-1)

De volgende objecten NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2675. Dit type koppeling is hier niet toegestaan. NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2159. Dit type koppeling is hier niet toegestaan. NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2158. Dit type koppeling is hier niet toegestaan. NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2157. Dit type koppeling is hier niet toegestaan. NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2161. Dit type koppeling is hier niet toegestaan. NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2160. Dit type koppeling is hier niet toegestaan.

Note

Meerdere kinderen, alleen Maria Johanna vanwege haar huwelijk met Aalst hier toegevoegd

Last change December 24, 201810:10:59