Herman Brand, 17631832 (aged 68 years)

Uniform Infanterist Regiment Dopff
Name
Herman /Brand/
Given names
Herman
Surname
Brand
Note: Brant en Brandt komen ook voor met name in de BR/Volkstellingen
Name
Hermanus /Brand/
Given names
Hermanus
Surname
Brand
Birth
Property
Vaderlijk erfdeel (f 3. per kind) door zijn moeder bij Weeskamer gebracht
August 13, 1773 (aged 10 years)
Voogdij
Akte van voogdij opgesteld door Johanna Coster
November 7, 1774 (aged 11 years)
Property
Vaderlijk erfdeel opgehaald door zijn zus, namens hem, bij de weeskamer in Den Haag
May 27, 1789 (aged 26 years)
Military
soldaat onder de Compagnie van der Captain J.A. Paeque onder het Regiment van zijne Excellentie der Heere Lieutenant Generaal Baron van Doppf
1790 (aged 26 years)
Civil marriage
Religious marriage
Family residence
Address: Pres La casernes
Occupation
Oevrier (arbeider)
1798 (aged 34 years)
Family residence
Address: Section du Levant, A Nr 49
Occupation
Journalier (=dagloner)
1802 (aged 38 years)
Occupation
Negociant
1802 (aged 38 years)
Occupation
Merchant
1804 (aged 40 years)
Occupation
Epicier (kruidenier)
1804 (aged 40 years)
Family residence
Address: Wijk C, nr 12
Occupation
messager (bode/koerier), messager de Gand
1808 (aged 44 years)
Family residence
Address: Wijk B, nr 20
Occupation
Herbergier
1818 (aged 54 years)
Family residence
Address: Wijk A nr 105
Property
rekwest
Aanvraag plaatsvervanger dienstplicht voor zijn zoon Pieter Anthonie Brand
October 29, 1831 (aged 68 years)
Family residence
Address: Wijk C nr 18
Death
Address: Wijk C nr 18
Family with parents
father
17291770
Birth: 1729Wadersloh
Death: March 30, 1770Den Haag
mother
17281774
Birth: 1728Voorburg
Death: December 6, 1774Den Haag
Civil marriage Civil marriageOctober 20, 1754Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Religious marriage Religious marriageNovember 2, 1754Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
10 months
elder brother
17551761
Birth: August 5, 1755 26 27 Den Haag
Death: July 29, 1761Den Haag
15 months
elder sister
17561757
Birth: November 2, 1756 27 28 Den Haag
Death: January 5, 1757Den Haag
15 months
elder sister
Brand, Hendrika, De Weduwe van Nelle, fantasieportret
17581813
Birth: January 21, 1758 29 30 Den Haag
Death: December 27, 1813Rotterdam
22 months
elder brother
17591782
Birth: November 14, 1759 30 31 Den Haag
Death: October 25, 1782Rotterdam
22 months
elder sister
17611782
Birth: August 20, 1761 32 33 Den Haag
Death: July 31, 1782Den Haag
19 months
himself
Uniform Infanterist Regiment Dopff
17631832
Birth: March 4, 1763 34 35 Den Haag
Death: January 23, 1832Hulst
2 years
younger brother
17651765
Birth: May 26, 1765 36 37 Den Haag
Death: June 6, 1765Den Haag
15 months
younger sister
17661767
Birth: August 21, 1766 37 38 Den Haag
Death: February 4, 1767Den Haag
18 months
younger brother
17681768
Birth: February 12, 1768 39 40 Den Haag
Death: December 29, 1768Den Haag
21 months
younger sister
17691770
Birth: November 3, 1769 40 41 Den Haag
Death: August 23, 1770Den Haag
younger sister
17691772
Birth: November 3, 1769 40 41 Den Haag
Death: October 16, 1772Den Haag
Mother’s family with Willem Meskes
stepfather
mother
17281774
Birth: 1728Voorburg
Death: December 6, 1774Den Haag
Religious marriage Religious marriageAugust 21, 1773Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Family with Joanna Dorothea van Deijck
himself
Uniform Infanterist Regiment Dopff
17631832
Birth: March 4, 1763 34 35 Den Haag
Death: January 23, 1832Hulst
wife
17621841
Birth: March 23, 1762 37 Hulst
Death: May 6, 1841Hulst
Civil marriage Civil marriageSeptember 26, 1790Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland
Religious marriage Religious marriageSeptember 26, 1790Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland
10 months
son
17911844
Birth: July 9, 1791 28 29 Hulst
Death: June 8, 1844Hulst
15 months
daughter
17921802
Birth: September 29, 1792 29 30 Hulst
Death: August 13, 1802Hulst
4 years
daughter
17961822
Birth: March 2, 1796 32 33 Hulst
Death: November 19, 1822Hulst
23 months
daughter
17981836
Birth: January 14, 1798 34 35 Hulst
Death: October 18, 1836Hulst
2 years
daughter
18001832
Birth: January 23, 1800 36 37 Hulst
Death: April 25, 1832Hulst
2 years
son
18021879
Birth: April 28, 1802 39 40 Hulst
Death: March 4, 1879Hulst
2 years
daughter
18041886
Birth: April 28, 1804 41 42 Hulst
Death: February 2, 1886Hulst
… … + Joanna Dorothea van Deijck
wife
17621841
Birth: March 23, 1762 37 Hulst
Death: May 6, 1841Hulst
stepdaughter
Birth
Property
Voogdij
Property
Military
Civil marriage
Religious marriage
Family residence
Occupation
Family residence
Occupation
Occupation
Occupation
Occupation
Family residence
Occupation
Family residence
Occupation
Family residence
Property
rekwest
Family residence
Name
Death
Source citation
Source citation
Name

Brant en Brandt komen ook voor met name in de BR/Volkstellingen

Note

Naar aanleiding van uw vraag kan ik u het volgende mededelen.

De ‘Suppletoire Aanwijzende Tafels (SAT’s)’ zijn niet meegenomen in het in toegang 994 gepresenteerde project van het nader ontsluiten van de ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels’ (OAT’s).

De bewaard gebleven SAT’s maken onderdeel uit van het archief van het Kadaster (archiefblok 246), waarvan nog geen toegang beschikbaar is. De SAT’s zijn in het depot wel herkenbaar en kunnen na voorafgaande aanvraag gereserveerd en in de studiezaal ingezien worden.

De SAT van Hulst betreft in de serie van het Kantoor Goes het ‘Deel [17]’ met daarin de gemeenten Graauw, Hengstdijk, Hulst en Ossenisse. Dit deel heeft het voorlopige inventarisnummer SAT-48 gekregen.

Als u aangeeft op welke dag u dit stuk zou willen inzien, dan zullen wij het op die dag voor u gereed leggen.

Met vriendelijke groet,

Toon Franken, medewerker Infocentrum

Zeeuws Archief

Hofplein 16,4331 CK Middelburg

Postbus 70, 4330 AB Middelburg

T (0118) 678800 – F (0118) 628094

info@zeeuwsarchief.nl

www.zeeuwsarchief.nl

Note

in zoekakten volkstelling 1827 niet volledig, wijk c (voor een groot gedeelte) ontbreekt.

Shared note

Hulst, Het Bonte Hert (Hulst Kadestraal A 346)

Helaas werkt gedeelde notities niet zoals ik verwachte. Multmedia worden niet getoond. Voor volledige gegevens ga naar: Detailgegevens -> gedeelde notities -> Hulst het Bonte Hert.

Dit verhaal is nog in bewerking:

1818-1831
Hermanus Brand koopt tussen 1818 en 1831: een Huis en erf.
Kadastrale aanduiding (kadaster 1811-1832): Hulst A 346. Grootte: 0,057 hectare
Dit komt overeen met Hulst, wijk C nr 18. Huidige Grote Markt 12 te Hulst. Daar is nog steeds een restaurant het Bonte Hert gevestigd (2016). Tot ver in de 20e eeuw is dit in handen geweest van de familie Brand.

1832

Bij zijn overlijden in 1832 laat Hermanus zijn nalatenschap na aan zijn oudste dochter Henriette, daarvoor moet zij binnen een jaar 2.000 gulden in de nalatenschap storten. Zijn echtgenoot behoud het recht op de helft in het vruchtgebruik van de nalatenschap.
De Erfenis bestaat uit: Helft van het huis en herberg genaamd het Bonte Hert, staande en gelegen binnen de stad Hulst, aldaar ten voorhoofde aan de grootte markt letter C nr 18, met de stallingen, achterhuis en erve, en al het geen verder aan en vast het zelve huis behoord, gelegen tussen de huizen tezuiden van weduwe Theadoor van de Keer en naast het huis van Jan Baptist Coolsen.
Alsmede de helft in meubeling en herberggereedschappen.

1832-1840

Zijn dochter Henriette trouwt in 1835 met Vincent van Akelo, eerste Lieutenant der mobiele schutterij van Overijssel der tweede bataillon, eerste afdeeling. Tijdens het huwelijk was zijn beroep commissionair in granen en meekrap.
Kort na de bevalling van hun eerste kind Johan Adolf kwam Henriette te overlijden (1836).
Vincent en Johan Adolf van Akelo waren de enige erfgenamen van: de helft in een huis en Herberg genaamd het bonte Hert staande en gelegen in de stad Hulst, aldaar ten voorhoofde aan de Groote Markt, Letter C nr 18 met de stallingen, achterhuizen, erve en al het geen verder aan gemeld huis behoord.

Helaas overleedt ook Johan Adolf, 4 maanden oud, in 1837. Zijn vader en zijn oma aan moederszijde (Johanna van Dieke) erven zijn deel van het Bonte Hert.

Rond 1840 vertrekt zijn vader naar Zierikzee en later naar Oost-Indie waar hij in 1944 te Weltevreden overleed.

1840-1879

Mei 1840 Te koop advertentie logement "het Bonte Hert"

Waarschijnlijk gekocht door Pieter Anthonij Brand en zijn vrouw Lousia Theresie van Burghoven

In ieder geval wonen vanaf 1840 het gezin Pieter Anthonij Brand in dit huis en waren zij logementhouders.

1876 Overlijdt Louisa Theresia van Burghoven.
Haar kinderen en de kinderen van haar overleden dochter erven de helft in de Herberg de Bonte Hert. Het vruchtgebruik gaat naar haar man Pieter Anthonij Brand.

1879 Overlijdt Pieter Anthony Brand.
Zijn vier kinderen en de drie kinderen van zijn overleden dochter erven.

Een woonhuis en erve groot vijf aren zeventig centiaren zijnde het logement genaamd het bonte hert, staande en gelegen te Hulst. Kadastraal bekend onder Sectie A nummero 555 geschat op een waarde van 6850.

Het resultaat van de baten en schulden bedroeg circa f 15.695

Periode 1879 heden ----------------------------------------------------------------

Augustus 1879 De nieuwe Eigenaar van het Bonte Hert, F.M. Brand beveelt zich middels een advertentie aan in diverse kranten.
Frederik Matheus Brand, is de jongste zoon van Pieter Anthony

Tussen 1900 en 1930 zijn er diverse ansichtkaarten van hotel de bonte hert en van westzijde van de Grote markt verschenen.

Voorbeeld uit circa 1910 een Ansicht kaart met de tekst: Hôtel "Bonte Hert Eigenaar L.J Brand.
In Hulst in oude ansichten deel 2 van P.J. Brand, heeft de auteur als commentaar bij deze foto geschreven:
Met de vele oude gebouwen en mooie gevels verdwenen in de jaren dertig de drie puntgevels van het reeds in 1596 genoemde "Bonte Hert"
Deze inrichting was de zeltel van vele van de oudste en voorname Hulsterse verenigingen en polderbesturen.

In de jaren 1935/1936 zijn er diverse schetsen gemaakt voor verbouw/nieuwbouw van Hotel Brand.
(zie hiervoor beeldbank cultureel erfgoed)

Sinds 1992/2006 is de fam. Huisman de eigenaar.

Rond 2014 heeft er een verbouwing plaatsgevonden

Rond 2014 heeft er een verbouwing plaatsgevonden


De volgende media waren gekoppeld aan deze notitie, maar volgens GEDCOM standaarden is dit niet toegestaan. Daarom zijn ze verwijderd:
1935 Een van de ontwerpen voor nieuw pand de Bonte Hert
Hulst Grote Markt, Het Bonte Hert (circa 1910)- 1
Hulst, Groote Markt, Het Bonte Hert (circa 1920) -2
18320000 Hulst Kadastrale kaart 1811-1832 Groote Markt
Hulst, Grote Markt, westzijde (circa 1905)
Hulst, Grote Markt, westzijde (circa 1910)-1)

De volgende objecten
NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2675. Dit type koppeling is hier niet toegestaan.
NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2159. Dit type koppeling is hier niet toegestaan.
NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2158. Dit type koppeling is hier niet toegestaan.
NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2157. Dit type koppeling is hier niet toegestaan.
NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2161. Dit type koppeling is hier niet toegestaan.
NOTE N30 heeft een OBJE koppeling naar M2160. Dit type koppeling is hier niet toegestaan.

Media object
Uniform Infanterist Regiment Dopff
Uniform Infanterist Regiment Dopff

Descendants of Herman Brand

 1. Generation 1
  1. Uniform Infanterist Regiment Dopff

   Herman Brand, oevrier (arbeider) (in 1798), journalier (=dagloner) (in 1802), negociant (in 1802), merchant (in 1804), epicier (kruidenier) (in 1804), messager (bode/koerier), messager de Gand (in 1808) and herbergier (in 1818), son of Antonius Brand and Joanna Coster, was born on March 4, 1763 in Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland and died on January 23, 1832 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 68.

   He married Joanna Dorothea van Deijck, daughter of Jacob van Dieken and Marie Christine Cingels, on September 26, 1790 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. She was born on March 23, 1762 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on May 6, 1841 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 79.

   Children of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck:

   1. Machiel Brand (17911844) - follow 2.1
   2. Therese Brand (17921802) - follow 2.2
   3. Petronella Augustina Brand (17961822) - follow 2.3
   4. Henriette Brand (17981836) - follow 2.4
   5. Dorothee Petronille Brand (18001832) - follow 2.5
   6. Pieter Anthonie Brand (18021879) - follow 2.6
   7. Apolonie Brand (18041886) - follow 2.7
 2. Generation 2 back to top
  1. Machiel Brand, dagloner (in 1827), herbergier (in 1831), arbeider (in 1839) and herbergier (before 1844), son of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck, was born on July 9, 1791 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on June 8, 1844 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 52.

   He married Catharina de de Haan on March 14, 1827 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. She was born in 1786 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.

  2. Therese Brand, daughter of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck, was born on September 29, 1792 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on August 13, 1802 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 9.

  3. Petronella Augustina Brand, servante (in 1808), daughter of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck, was born on March 2, 1796 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on November 19, 1822 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 26.

  4. Henriette Brand, herbergierster (before 1836), daughter of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck, was born on January 14, 1798 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on October 18, 1836 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 38.

   She married Vincent van Akelo on June 11, 1835 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. He was born on May 5, 1795 in Kerkwerve, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Nederland and died on March 9, 1844 in Batavia, Jakarta Raya, Java, Indonesië at the age of 48.

   Children of Henriette Brand and Vincent van Akelo:

   1. Johan Adolf van Akelo (18361837) - follow 3.1
  5. Dorothee Petronille Brand, winkellierster (before 1832) and particulier, daughter of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck, was born on January 23, 1800 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on April 25, 1832 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 32.

   She married Jacobus de Smit on December 14, 1831 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. He was born in 1800 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland.

   Children of Dorothee Petronille Brand and Jacobus de Smit:

   1. Juliana Maria de Smit (18321832) - follow 3.2
   2. Hermanus de Smit (18321832) - follow 3.3
  6. Pieter Anthonie Brand, schoenmaker (between 1827 and 1840), tapper (in 1841), herbergier (in 1843) and logementhouder (in 1867), son of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck, was born on April 28, 1802 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on March 4, 1879 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 76.

   He married Louisa Theresia van Burghoven, daughter of Martinus Franciscus van Burghove and Apolonia Dorothea van Huffelen, on June 11, 1835 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. She was born on December 14, 1806 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on November 15, 1876 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 69.

   Children of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven:

   1. Johanna Petronella Brand (18361907) - follow 3.4
   2. Maria Anna Brand (18371874) - follow 3.5
   3. Hermanus Franciescus Brand (18391866) - follow 3.6
   4. Virgenie Catharina Brand (18401867) - follow 3.7
   5. Julia Adolphina Brand (18411886) - follow 3.8
   6. Ludovicus Franciescus Brand (18431885) - follow 3.9
   7. Gerardus Johannes Brand (18441856) - follow 3.10
   8. Frederikus Mattheus Brand (18461928) - follow 3.11
  7. Apolonie Brand, particuliere, daughter of Herman Brand and Joanna Dorothea van Deijck, was born on April 28, 1804 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on February 2, 1886 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 81.

   She married Johannes Francies Brion on June 19, 1839 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. He was born in 1804 in Hontenisse, Hulst, Zeeland, Nederland.

 3. Generation 3 back to top
  1. Johan Adolf van Akelo, son of Vincent van Akelo and Henriette Brand, was born on October 9, 1836 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on February 9, 1837 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 4.

  2. Juliana Maria de Smit, daughter of Jacobus de Smit and Dorothee Petronille Brand, was born on April 16, 1832 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on July 10, 1832 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 2.

  3. Hermanus de Smit, son of Jacobus de Smit and Dorothee Petronille Brand, was born on April 16, 1832 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on May 14, 1832 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 28.

  4. Johanna Petronella Brand, daughter of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on May 5, 1836 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on March 31, 1907 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 70.

  5. Maria Anna Brand, daughter of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on December 27, 1837 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on July 18, 1874 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 36.

   She married Ferdinandus Augustus de Meijer, son of Petrus Cornelis de Meijer and Maria Theresia de Blinde, on October 30, 1862 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. He was born on December 19, 1839 in Sas van Gent, Terneuzen, Zeeland, Nederland.

   Children of Maria Anna Brand and Ferdinandus Augustus de Meijer:

   1. Louisa Maria de Meijer (18631906) - follow 4.1
   2. Julius Adrianus de Meijer (1866) - follow 4.2
   3. Julia Maria Ludwina de Meijer (18671954) - follow 4.3
   4. Rosalia Johanna de Meijer (18731876) - follow 4.4
  6. Hermanus Franciescus Brand, zadelmaker, son of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on January 26, 1839 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on June 24, 1866 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 27.

  7. Virgenie Catharina Brand, daughter of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on May 9, 1840 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on November 23, 1867 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 27.

  8. Julia Adolphina Brand, daughter of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on August 7, 1841 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on May 31, 1886 in Oudenbosch, Halderberge, Noord-Brabant, Nederland at the age of 44.

   She married Jacobus Wilhelmus van Hoof on November 26, 1873 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. He was born in 1850 in Standdaarbuiten, Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland.

  9. Ludovicus Franciescus Brand, bakker, son of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on March 31, 1843 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on November 8, 1885 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 42.

   He married Johanna Cornelia Kramers on January 15, 1868 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland. She was born in 1840 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland.

  10. Gerardus Johannes Brand, son of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on August 31, 1844 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on October 12, 1856 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 12 years.

  11. Frederikus Mattheus Brand, koopman, son of Pieter Anthonie Brand and Louisa Theresia van Burghoven, was born on March 3, 1846 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died on January 17, 1928 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 81.

   He married Mathilda Maria de Meijer, daughter of Franciscus Bernardus de Meijer and Maria Theresia Janssen, on July 24, 1873 in Terneuzen, Terneuzen, Zeeland, Nederland. She was born in 1848 in Terneuzen, Terneuzen, Zeeland, Nederland.

   Children of Frederikus Mattheus Brand and Mathilda Maria de Meijer:

   1. Maria Johanna Brand (18781940) - follow 4.5

Ancestors of Herman Brand

 1. Generation 1
  1. Uniform Infanterist Regiment Dopff

   Herman Brand, oevrier (arbeider) (in 1798), journalier (=dagloner) (in 1802), negociant (in 1802), merchant (in 1804), epicier (kruidenier) (in 1804), messager (bode/koerier), messager de Gand (in 1808) and herbergier (in 1818), son of Antonius Brand and Joanna Coster, was born on March 4, 1763 in Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland and died on January 23, 1832 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland at the age of 68.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Antonius Brand was born in 1729 in Wadersloh, Regierungsbezirk Münster, Noordrijn-Westfalen, Duitsland and died on March 30, 1770 in Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland at the age of 41.

  2. Joanna Coster was born in 1728 in Voorburg, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland, Nederland and died on December 6, 1774 in Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland at the age of 46.