Sytze (Joukes) ,

Name
Sytze (Joukes) //
Given names
Sytze (Joukes)
Birth
Yes

Residence before 1722
Civil marriageUilkje WijbesView this family
June 14, 1722
Lidmaat
Belijdenis
February 6, 1724
Birth of a daughterSjoukje (Sijtzes)
about 1731
Note: DTB Doop Langweer NH jaren 1723-1742 ontbreekt!
Death of a wifeUilkje Wijbes
before 1744

CensusUilkje WijbesView this family
1744
Residence 1744
Occupation
boer (redelijk gesteld)
1749

Property
Quotisatie aanslag als redelijk gestelde boer
1749

Birth of a grandsonJelle (Jacobs)
before January 6, 1751
Death of a grandsonJelle (Jacobs)
before 1755

Note: vermoedelijk, want 13-11-1755 broer Jelle geboren
Birth of a grandsonJelle (Jacobs)
November 13, 1755
Birth of a granddaughterGrietje (Jacobs)
before November 9, 1759
Birth of a granddaughterClaaske (Jacobs) Hozinga
September 8, 1761
Baptism of a granddaughterClaaske (Jacobs) Hozinga
September 13, 1761
Birth of a grandsonSytse (Jacobs) Osinga
September 28, 1763
Baptism of a grandsonSytse (Jacobs) Osinga
October 9, 1763
Birth of a grandsonHid (Jacobs)
before January 26, 1766
Birth of a granddaughterTrijntje (Jacobs)
before March 13, 1768
Birth of a granddaughterJanke (Jacobs)
before December 3, 1768
Death of a granddaughterJanke (Jacobs)
about 1769

Note: waarschijnlijk, zie naamgeven jonger zusje
Birth of a granddaughterJanke (Jacobs)
before December 24, 1769
Birth of a granddaughterAntje (Jacobs) Vollema
about 1771
Birth of a grandsonRuirt (Jacobs)
before March 22, 1772
Birth of a grandsonWijbe (Jacobs)
February 10, 1774
Baptism of a grandsonWijbe (Jacobs)
March 26, 1774
Marriage of a granddaughterIede (Johannis) HettemaClaaske (Jacobs) HozingaView this family
October 16, 1791
Marriage of a granddaughterErnst (Jans) PolstraAntje (Jacobs) VollemaView this family
November 4, 1792
Family with Uilkje Wijbes
himself
Birth:
wife
Civil marriage Civil marriageJune 14, 1722Langweer, De Friese Meren, Friesland, Nederland
10 years
daughter
Note

Sytze Joukes

weeskind 17-05-1704 Schoterland Nedergerechten inschrijving

Autorisatieboeken Oude inventaris: I1 Bron: NedergerechtenSoort registratie: Nedergerechten inschrijvingAktedatum: 17-05-1704 Bijzonderheden: 7 aug 1706: Na gedane RBR aan de diaconie van de gereformeerde gemeente Heerenveen heeft die de wezen onder zich genomen, waarop de curatoren zijn ontslagen. Curator Jouke Pytters Curator Christiaan Jurriens Curator Thomas Pytters Weeskind Lysbet Joukes Weeskind Sytze Joukes Weeskind Jildou Joukes Vader Wijlen Jouke Douwes en zijn eerste vrouw Moeder Siouk Sytzes

Bronvermelding Autorisatieboeken, archiefnummer 13-32, Nedergerecht Schoterland - Tresoar, inventarisnummer 69, blad 94, aktenummer 369 Gemeente: Schoterland Periode: 1662-1806

NB NOG NIET ONLINE BESCHIKBAAR Schoterland


Sytse Joukes

vermeld

Tietjerksteradeel Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen

Tietjerksteradeel e.o. Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen Bijzonderheden: Sytse Joukes; tr. Langweer 14 juni 1722 Uilkje Wybes, v Langweer, boer te Langweer, later Dijken onder Smallebrugge (1751), quot. Langw.: redelijk welgesteld boer; ki. (Osinga ?): Jouke, ca. 1725, Sjoukje, ca. 1730 Vermeld Sytse Joukes Diversen: Afkomstig van Legemeer

Bronvermelding Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 40888 Gemeente: Tietjerksteradeel Periode: 1600-1850

Note

DTB doop Langweer ontbreekt jaren 1723-1743 dat schiet niet op, of in andere plaats kinderen gedoopt (niet waarschijnlijk)

Note

www.hillebrandpagina.nl/Stamboomonderzoek/Stamboom%20Abma/gen6tm8.html

UIJLCK WYBES Abbema, dochter van WYBE ANNES en IJBEL LOLCKES, gedoopt op donderdag 21 augustus 1692 te De Hommerts. Zij is dan 1 of 2 weken oud. Overleden voor 1744. Op zondag 14 juni 1722 te Langweer gehuwd met SYTSE JOUKES, geboren rond 1692. Beroep: Boer. Ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Legemeer.
In 1740 en 1744 wonende te langweer. In 1749 te Dijken. In 1749 en 1777 te langweer. (Waarschijnlijk) zoon van Jouke Douwes en Sjoukje Sytses. Uit dit huwelijk:

        1  JOUKE SYTSES Osinga, geboren rond 1724. overleden na 1776.
          Beroep in 1744 “farrensmaat” en schuijtevaerder.
          In 1753 woont hij te Uitwellingerga.
          Op zondag 28 januari 1753 te Oppenhuizen/Uitwellingerga gehuwd met 
          LYSBET HEINS van ZIJLSTRA, gedoopt op woensdag 24 juli 1726 te Uitwellingerga.
          Overleden maandag 8 juni 1795. Belijdenis gedaan op maandag 3 mei 1756
          Dochter van Hein Tjeerds Zijlstra en Antje Wybes Abbema.(ze zijn dus neef en nicht).


        2  WYBE SYTSES Osinga, geboren rond 1726. Overleden zaterdag 25 september 1819 Te Uitwellingerga. 
          Beroep: Schipper. Rond 1757 gehuwd met JELTJE ATZES, ongeveer 19 jaar, 
          gedoopt op Zondag 16 maart 1738 te Oppenhuizen/ Uitwellingerga. Overleden voor 1787.
          Dochter van Atse Wattes, boer, en Trijntje Pieters.
          Opnieuw op zondag 7 mei 1786 te Blauwhuis. (Rooms)
          gehuwd op zondag 21 mei 1786 te Uitwellingerga.( Hervormd) met 
          FROUKJE KLEISES, gedoopt op zondag 31 januari 1751 te Oosterzee/Echten.
          Ten tijde van haar huwelijk wonende te Nieuweschoot.
          Overleden vrijdag 10 november 1826 te Uitwellingerga.
          Dochter van Cleis Johannes en Trijntje Jans.
          Uit dit huwelijk: SYTSE WYBES Osinga, geboren rond 1787. (Aanname)
                      TRIJNTJE WYBES Osinga.


        3  YBELTJE SYTSES Osinga, geboren rond 1729.
          Rond 1749 gehuwd met PIETER DOUWES, gedoopt op zondag 17 maart 1720 te Oppenhuizen.
          Overleden tussen 1778 en 1788.
          Zoon van Douwe Pieters en Sytske Jenties.
          In 1744 woont hij in Langweer.


        4  SJOUKJE SYTSES Osinga, geboren rond 1731 te Langweer.
          gedoopt op maandag 2 mei 1757 te Uitwellingerga.
          Overleden zaterdag 6 februari 1819 “des middags ten vier ure” ouddeel nummer 43, te Tietjerk, 
          rond 1750 gehuwd met JACOB JELLES, geboren rond 1718 te Uitwellingerga.
          gedoopt op maandag 2 mei 1757 te Uitwellingerga.
          Overleden rond 1805 te Tietjerk.
          Na hun huwelijk vestigen ze hun in Offingawier, en rond 1760 verhuizen ze naar Abbega.
          In 1766 zijn ze weer terug in Offingawier, en na 1776 verhuizen ze naar Tytsjerk,Ouddeel.


        5  ANNEKE SYTSES Osinga, geboren rond 1737 te Langweer.
          Overleden op maandag 25 maart 1811 te Ypekolsga. Ook ANNICHJEN
          Op zondag 7 januari 1759 te Woudsend gehuwd met DOUWE ANNES, gedoopt
          op vrijdag 15 april 1729 te Woudsend. Overleden in 1810 te Ypekolsga.
          Zoon van Anne Joukes, meester timmerman, en Abbe Atzes, boerin.
Note

Mogelijk kind

Wybe Sytzes Ozinga
overledene 25-09-1819 Wymbritseradeel BS Overlijden akte Scan gekoppeld aan de akte Overlijdensregister 1817-1823 Bron: BS OverlijdenSoort registratie: BS Overlijden akteAktedatum: 26-09-1819

Overledene

Wybe Sytzes Ozinga 93 jaar oud, overleden op 25-09-1819 Diversen: gehuwd

Bronvermelding Overlijdensregister 1817-1823, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3005, aktenummer 068 Gemeente: Wymbritseradeel Periode: 1819

Note

ytse Joukes

gebruiker 1728 Wymbritseradeel Stemkohieren inschrijving

Stem- en floreenkohieren 1728 Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijvingAktedatum: 1728Plaats: Wymbritseradeel Bijzonderheden: Locatie: Smallebrugge Stemnr.: 8 Aantal stemmen: 1 Eigenaar Popk Johannes Gebruiker Sytse Joukes weduwe

Bronvermelding Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3663 Gemeente: Wymbritseradeel Periode: 1728