Isaack (Adamsz) Hartwech, 1657

Name
Isaack (Adamsz) /Hartwech/
Given names
Isaack (Adamsz)
Surname
Hartwech
Name
Isaac /Hartweg/
Given names
Isaac
Surname
Hartweg
Name
Isaac /Harteweg/
Given names
Isaac
Surname
Harteweg
Birth
Note: zijn vader was te Kesteren predikant van 1616-1619
Marriage settlement
Residence
Address: Noortzijde Van De Kerk
Marriage banns
Religious marriage
Religion: Nederduits-Gereformeerd
Occupation
goud en zilversmid
1644
Will
Property
Property
Property
Property
Property
Verkoop van zijn huis aan westzijde van de nieuwstraat
July 13, 1650
Property
Schuld f 2800 aan zijn zwager Abraham Cleijburch
October 10, 1650
Property
Property
Property
Property
Mede-reder van het schip 'Abrahams Offerhande',
January 8, 1655
Property
Death
Research task
ovl 29-4-1657 Isaack Hartwech, datum van stadsarchief, maar kan de scan nog niet vinden.
April 4, 2021
User: jwbos
Family with Cornelia (Leenderts) Kleijburgh
himself
1657
Birth: Kesteren
Death: before April 29, 1657Rotterdam
wife
16201666
Birth: calculated 1620Rotterdam
Death: before July 24, 1666Rotterdam
Religious marriage Religious marriageFebruary 2, 1644Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Gabriel du Molijn + Cornelia (Leenderts) Kleijburgh
wife’s husband
16031667
Birth: calculated 1603 23 Rotterdam
Death: before February 13, 1667Rotterdam
wife
16201666
Birth: calculated 1620Rotterdam
Death: before July 24, 1666Rotterdam
Religious marriage Religious marriageJanuary 27, 1658Delfshaven, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Birth

zijn vader was te Kesteren predikant van 1616-1619

Note

Zijn vader Adam was predikant o.a te Kesteren, Grave en Rotterdam. Contra-remonstrant
Hij was goud/zilversmid
Na zijn overlijden trouwde zijn vrouw met Gabriel Molijn (ook een goud- en zilversmid)

Note

1655 Heeft zijn vrouw beschuldigd van overspel, zie tabblad notities Cornelia Kleijburgh

Note

Diverse notariele akten (Stadsarchief Rotterdam) waarin Isaac Hartwech genoemd wordt:


18_153 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 04-Jan-1644 t/m 31-Dec-1647

Notariële akte: 307 attestatie of verklaring 14-okt-1645
Datering: 14-okt-1645
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 307
Bladzijden: 441 t/m 441
Notaris: Adriaan Kieboom
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam

Inhoud:
Jan Corssen van Letou (Letho) oud deken van het Goud- en Zilversmidsgilde, Isaack Hartwech, keurmeester van dit gilde, Davit de Coninck, Abraham Gijsbertsz en Augustijn van der Heuvel, oudleden van het gilde, verklaren ten verzoeke van Pietertge Jans wed. van Thomas van Son en Pieter Weerts dat zij Franchois Bernarts hebben horen zeggen dat hij van Pietertge Jans 22 onsen en van Pieter Weerts 32 onsen Engels zilver had ontvangen om daar 2 bekers voor de weduwe en 3 bekers voor Weerts van te maken.
Zij hebben deze kwestie besproken met Pieter Verschuyr, deken van het gilde die verklaart dat de bekers in zijn bezit zijn om in tegenwoordigheid van Franchois Bernarts gewogen en gekeurd te worden.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 153

Note

Datering: 08-dec-1649
Aktesoort: schuldbekentenis
Aktenummer: 292
Bladzijden: 550 t/m 551
Notaris: Pieter van Leeuwen
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Maghdaleena Adams, coopvrouw, vrouw van Jacob Ariens, wonend op de Stadt op het eijlantvan Sommerdijck, als hoofdschuldenaar, en Isaac Hartwech, goutsmit, als borg, bekennen een schuld van 200 gulden te hebben aan het nagelaten kind van Tielman Jans en Aeltjen Everts, beiden za., ter zake van de levering van kaas en andere comenijwaren.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 467

Note

Datering: 29-mrt-1651
Aktesoort: huwelijksvoorwaarden
Aktenummer: 58
Bladzijden: 55 t/m 56
Notaris: Hartman de Custer
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam

Inhoud:
Lucas Wessels van Stadtloon, weduwnaar van Neeltgen Fredricks, en Barber Adams Hardtwech, j.d., geassisteerd door Isaac Hardtwech, haar broer, maken huwelijksvoorwaarden, met een bepaling t.a.v. zijn testament met zijn 1e vrouw gemaakt op 27-12-1650.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 578

Note

Datering: 17-jun-1651
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 155
Bladzijden: 212 t/m 212
Notaris: Isaac Dz. Troost
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam

Inhoud:
Jacob de Mars, notaris, en Cornelis Slaets, goudsmid, verklaren op verzoek van Isaac Hartewech, goud- en zilversmid, het volgende. Slaets verklaart dat hij eergisteren met de gerechtsbode Gerrit van der Meer bij een vreemd persoon, genaamd Marcus Quern, zilversmid, is geweest. Quern heeft gezegd dat hij voor Augustijn van den Heuvel, zilvermid, werk gedaan heeft, waarvoor hij ook betaald is. De Mars verklaart dat hij gisteren bij Quern is geweest en gevraagd heeft naar het genoemde werk en of hij daarvan een akte wilde opmaken. Quern zegt dat hij het werk gemaakt heeft. Daarvan een akte opmaken, daar heeft hij geen zin in.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 542

Note

Datering: 30-nov-1651
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 163
Bladzijden: 224 t/m 224
Notaris: Isaac Dz. Troost
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam

Inhoud:
Cornelis Slaets en Lucas Stender, beiden goud- en zilversmid, verklaren op verzoek van Isaac Hartwech, goudsmid, dat zij gisteren met Hartwech en de goudsmid Daniel Waesberge bij elkaar waren. Waesberge vertelde toen dat vrijdag jl. de goudsmit Davit de Coninck en de deken van het Zilversmidsgilde bij hem waren geweest. De Coninck liet een figuur of een juweel met een duif met edelstenen zien. De Coninck heeft Waesberge gevraagd of er allemaal diamanten op zaten, waarop hij antwoordde dat dat op 2 na zo was. De Coninck is vertrokken en teruggekomen met Abraham Verschuyr, mede deken, en keurmeester Pieter Huchtenbrouck, die het bovenstaande bevestigden. Waesberge wordt bekeurd met een boete van 100 ducaten, die betaald moest worden op de Oostpoort bij de hoofdleiden van genoemd gilde. Waesberge verzoekt daar om kwijtschelding. Augustijn van der Heuvel, goudsmid en oud-deken, zegt dat het juweel voor hem gemaakt is en niet wil dat de boete betaald wordt. De hoofdlieden willen dat Van der Heuvel 3 gulden aan de armen geeft. Hij wil dit niet op bevel doen, wel uit vrije wil.

N.B. Deze akte heeft deze notaris samen met notaris Jacob de Mars opgemaakt.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 542

Note

Datering: 31-jul-1655
Aktesoort: bestedingsovereenkomst
Aktenummer: 70
Bladzijden: 165 t/m 167
Notaris: Adriaen van Aller
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Isaak Hartwech (Hardtwech), goudsmid, in hoedanigheid als oom en voogd van de 11-jarige Adam Hartwegh, die een zoon is van Neeltgen Jans, ter ene zijde, en Jonas Gutsche, zilversmid, wonende te 's-Gravenhage, ter andere zijde, sluiten een overeenkomst, waarbij wordt bepaald dat Gutsche de genoemde Adam Hartwegh als knecht aanneemt om hem het beroep van zilversmid te leren.

In de marge staat dat de weduwe van Isak Hartwegh op 25-06-1857 een verklaring heeft vertoont, daterend van 18-06-1657, waarin Gutsche aangeeft door Cornelia Hartwegh te zijn voldaan voor het onderhoud van Adam Hartwegh, en dat hij haar van het contract ontslaat.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 609

Note

Datering: 05-mei-1656
Aktesoort: verzoekschrift
Aktenummer: 136
Bladzijden: 247 t/m 247
Notaris: Leonard van Zijl
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Theodorus Levius (tekent als Leeuwius), predikant te Schiedam, executeur en administrateur van het testament en enige goederen van wijlen Judith Pieters Ongenade, weduwe van Jacobus Levius, in zijn leven medicinen doctor, stelt zich tot contraborg voor IJsaack Hartwech.

Hartwech, die zich in verband met de restitutie van een obligatie borg had gesteld voor Judith Pieters, ten behoeve van de kinderen van wijlen Meijntgen Adriaens van der Aa, geeft gehoor aan het verzoek van Levius om het beslag op een door Judith Pieters nagelaten huis op te heffen.

Verder worden genoemd:

 • Crijn Andriesen Marlaer, mede-executeur van het testament.
 • Jan Jobsen van der Haven, in zijn leven brouwer in brouwerij De Bijl.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 459

Descendants of Isaack (Adamsz) Hartwech

 1. Generation 1
  1. Isaack (Adamsz) Hartwech, goud en zilversmid (in 1644), was born in Kesteren, Neder-Betuwe, Gelderland, Nederland and died before April 29, 1657 in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.

   He married Cornelia (Leenderts) Kleijburgh on February 2, 1644 in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland. She was born calculated 1620 in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland and died before July 24, 1666 in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.

Ancestors of Isaack (Adamsz) Hartwech

 1. Generation 1
  1. Isaack (Adamsz) Hartwech, goud en zilversmid (in 1644), was born in Kesteren, Neder-Betuwe, Gelderland, Nederland and died before April 29, 1657 in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.