Daniel (Roelantsz) de Valois

Name
Daniel (Roelantsz) /de Valois/
Given names
Daniel (Roelantsz)
Surname prefix
de
Surname
Valois
Birth
Residence
Address: Breestraet
Marriage banns
Religious marriage
Religion: Nederduits-Gereformeerd
Occupation
vettewarier, grutter
1658
Family residence
Address: Rodesant / Santstraet
Property
Huis aan oostzijde van de Roodesantstraet
January 22, 1659
Will
Property
Voogdij
Ontslagen als voogd over de kinderen van zijn broer Jan Molijn
June 3, 1670
Death
yes
Family with Annetgen (Jans) du Molijn
himself
Birth: Rotterdam
Death:
wife
Death:
Religious marriage Religious marriageDecember 6, 1644Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Note

Datering: 03-dec-1657
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 711
Bladzijden: 420 t/m 420
Notaris: Leonard van Zijl
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Egbert Lambertsz Burchhuysen verklaart van zijn schoonmoeder Grietgen Adriaens 1600 gulden te hebben ontvangen en een aantal winkelwaren. De 16 oo gulden is een schuld aan zijn schoonmoeder en de erfgenamen. Over het bedrag wordt rente betaald. Per jaar zal hij 120 gulden aflossen.
Zijn schoonmoeder zal mits in nood geen aflossing van het kapitaal mogen eisen. Zij zal zo lang zij leeft vrij bij hem mogen inwonen en onderhoud ontvangen.

In de marge van de akte is het volgende vermeld; Wij Daniel Roelantsz de Valois en Jan Bakckenende, kinderen en erfgenamen van Grietgen Adriaens weduwe van Willem Jansz Balckenende, voor hen zelf en mede voor de weeskinderen van Adriaen Balckenende, bekennen een obligatie te hebben ontvangen van Egbert Lamberts Burchhuysen, en verklaren daarmee voldoende betaald te zijn en verzoeken de notaris de gestelde akte te royeren. Getekend 4 November 1664, ondertekend Daniel Roelantsz de Valois en Jan Balckenende.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 447

Note

Aktesoort: schuldbekentenis
Datering: 17-jan-1662
Aktenummer: 87
Bladzijden: 116 t/m 116
Notaris: Leonard van Zijl
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Daniel Roelants de Walvis heeft 200 gulden schuld aan Grietgen Ariens -weduwe van Roelant Daniels de Valois. Er is een betalingsregeling op rente.
In kantlijn is vermeld dat de schuld is geroyeerd wegens betaling per 21-nov-1661.
De klerk van notaris, Daniel de Valois is getuige.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 448

Note

Datering: 25-apr-1665
Aktesoort: machtiging
Aktenummer: 226
Bladzijden: 288 t/m 289
Notaris: Gijsbrecht van Rossum
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Frans Centen Corbou, wonend op de Leuvehaven, machtigt Philippeijntje Cornelis, zijn vrouw, om aan Cornelis Jans van Es en Daniel Roelantsen de Valois een huis over te dragen, gelegen aan de westzijde van het Rodezand, geërfd van Annitje Fransen Meurs, zijn grootmoeder.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 719

Note

Een zus van Daniel

Datering: 09-jul-1644
Aktesoort: schuldbekentenis
Aktenummer: 174
Bladzijden: 303 t/m 303

Notaris: Jacobus Delphius
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Gerritgen Roelants, meerderjarige dochter van Roelant Daniels, bekent aan haar moeder Grietgen Aryens, laatst weduwe van Roelant Daniels, 200 gulden schuldig te zijn over de koop van een bed met toebehoren, kaas, boter, vlees, spek en alle gereedschappen tot de winkel behorend.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 372

Note

Datering: 15-jan-1650
Aktesoort: testament
Aktenummer: 20
Bladzijden: 26 t/m 27
Notaris: Vitus Mustelius Woutersz
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Grietge Ariens- weduwe van Roelant Danielsz, wonend in de nieuwe Princestraet in de Vergulde Grutmolen, benoemt haar beide voorkinderen (met als vader wijlen Willem Jansz) en de twee kinderen van Roelant tot universeel erfgenamen.
De genoemde kinderen zijn: Ary - en Jan Willemsz, alsmede Grietge - en Daniel Roelantsz. De nagelaten goederen dienen gelijkelijk in harmonie verdeeld te worden. In geval van kwestie hierover is er een strafbepaling van 100 gulden aan de armen en diakonie van de Gereformeerde Kerk.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 502

Note

Aktesoort: attestatie of verklaring
Datering: 4-dec-1659
Aktenummer: 65
Bladzijden: 119 t/m 125
Notaris: Adriaen van Aller
Standplaats: Rotterdam

Inhoud:
Op verzoek van Jacob van Oosten, pachter van impost van 't gemael van deze stad, leggen Pieter van Dalen, Frans van der Willich(g), deurwaarders, en Anthonis Jacobsz van Gellecom, een verklaring af. Eerst verklaren van Dalen en Gellecom dat zij op 2 dec. j.l. op verzoek van Jacob van Oosten om te zien of er fraude is gepleegd. Toen zij op de Nieuwe haven ter hoogte van DE Witte Leeuw liepen kwamen zij de 3 zonen van Adriaen Willemsz Balckenende tegen, Willen de oudste zoon was met paard en wagen geladen met 70 zaken boeckwijt en een klein staartje boekwijt die gingen zij volgen. Het ging door de rechte Leeuwstraat, langs de Schiedamsche dijk en door het Roosant tot aan de deur van Balckenende en aldaar begonnen zij de wagen te lossen, een van de zonen bij genaamd Boy heeft inmiddels zijn vader gewaarschuwd zij gingen met de overige zakken in volle galop er vandoordat de pachters van 't gemael present zijn, De afgeladen boekwijt hebben zij weer terug gelegd en voorts zijn zij de Santstraat door tot in de Raamstraat gereden tot aan de poort van Jan Harpertsz Wagenmaecker en aldaar begonnen zij met het lossen en legde het in diens voorhuis. Van Dalen en Gellecom vroegen aan Adriaen waar komt de boekwijt vandaan, waarop Adriaen antwoorde dat weet ik niet en dat gaat je niet aan het komt uit een schuit, er volgt nog een hele discussie wat uitmonden met een inbeslagname, dat werd niet genomen zij gingen met de overige zakken in volle galop er vandoor, door de Raemstraet over de Raembrugge langs het Oppert de nieuwe kerkstraet door naar de Hoogstrat tot voor het admiraliteitshof, intussen is er gepeupel mee gelopen dus gingen zij verder de Koestrat door naar de Nieuwe haven, de Packenbrugge over de Oostmolenstraet de Hoochstratlangs tot aan de Oostpoort en vandaar naar de Nieuwe haven tot het Admiraliteitshoff en daar even stil gestaan, intussen is er gepeupel mee gelopen dus gingen zij verder de Koestrat door naar de Nieuwe haven, de Packenbrugge over de Oostmolenstraet de Hoochstraet langs tot aan de Oostpoort en vandaar naar de Nieuwe haven tot het Admiraliteitshoff en daar even stil gestaan, maar wedero kwam het gepeupel weer toen zijn zij door gereden tot op de Oude Joost buiten de poort en aldaar het voorste paard uitgespannen daar er iets met de disselboom was. Van Oosten zegt tegen van Dalen gij vander Willich halen en bij Wagenmaekers visiteren. Van Oosten en Gellecom zijn tot half vier bij de wagen gebleven, en hebben aan de schipper die daar met zijn schuit lag gevraagd waar de boekwijt vandaan kwam, die wist het ook niet. Al gauw zagen zij Jan van Strijen en vroegen heb ben jij de baas van deze schuit? en vroegen hem wil jij de boekwijt menemen, hij antwoorde neen. Daarop kwam Daniël Roelants, halve broeder van Adriaen Willemsz Balckenende en zei dat de gerechtsbode Piet van Duifhuijsen er aan kwam en dat in zijn bijzijn de resterende boekwijt gelost kon worden bij Wagemaeckers, toen dat gebeurd was namen de deurwaarders het alsnog inbeslag, waarop Wagemaeckers verzuchtte wel vrienden ik kan hier maar moeilijk in mee gaan als ik dit had geweten had ik het niet gekocht.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 633

Descendants of Daniel (Roelantsz) de Valois

  1. Generation 1
    1. Daniel (Roelantsz) de Valois, vettewarier, grutter (in 1658), was born in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.

      He married Annetgen (Jans) du Molijn, daughter of Jan du Molijn and Catharina (Andriesdr) Penning, on December 6, 1644 in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.

Ancestors of Daniel (Roelantsz) de Valois

  1. Generation 1
    1. Daniel (Roelantsz) de Valois, vettewarier, grutter (in 1658), was born in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.