Jacob Boon, 1666

Name
Jacob /Boon/
Given names
Jacob
Surname
Boon
Name
Jacob Willemsz /Boon/
Given names
Jacob Willemsz
Surname
Boon
Note: Willemse volgens notariele akte 7-9-1650, zie tabblad notities
Residence
Address: Verwersdijck
Marriage banns
Marriage
Religious marriage
Religion: Nederduits-Gereformeerd
Death of a wife
Occupation
Property
Occupation
Occupation
(oud) burgemeester van Leerdam
1666 (0 after death)
Will
Death of a wife
Note: Op 12-10-1666 is haar testament geopend en overgenomen in een akte
Death
Note: 0p 12-10-1666 opening testament, op 13-11-1666 wordt
Note: Er heerste een pestepidemie in Leerdam (zie tabblad notities)
Family with Christina (Fransdr) Cool
himself
1666
Death: October 1666Leerdam
wife
1657
Birth: Leerdam
Death: before December 1657
Marriage Marriageafter January 9, 1644Leerdam, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland
Family with Cornelia du Bois
himself
1666
Death: October 1666Leerdam
wife
1666
Death: before October 12, 1666Leerdam
Religious marriage Religious marriageNovember 7, 1657Delfshaven, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Dirck (Cornelisz) Tieloos + Christina (Fransdr) Cool
wife’s husband
1643
Birth:
Death: before December 1643
wife
1657
Birth: Leerdam
Death: before December 1657
Marriage MarriageJune 21, 1636Leerdam, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland
Name

Willemse volgens notariele akte 7-9-1650, zie tabblad notities

Death

0p 12-10-1666 opening testament, op 13-11-1666 wordt

Er heerste een pestepidemie in Leerdam (zie tabblad notities)

Note

HoGenDa: LEERDAM, OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF 1628-1646
door Ir. A.I. Grabowsky † m.m.v. B. de Keijzer

fol 236/237
20-4-1631
Franck Claessen verklaart schuldig te zijn aan Frans Adriaenss COOL 250 gld met als onderpand zijn hofstede op Cortgerecht a/d Schoonrewoerdse Diefdijk waarop hij tegenwoordig in woont, strekk v/d Cortgerechtse tocht af t/d Geersloot, bov Peter Hermenss DE HELT en ben Cornelis Thoniss COOL.
Kantlijn: comp 2-4-1656 Jacob BOON X Christina COOL mitsgaders Adriaen Janss COOL mede last hebb van Lodewijk COOL tesamen voogden v/d kinderen van Jacob BOON X Christina COOL za verklaarden voldaan te zijn

Note

HoGenDa: LEERDAM, OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF 1646-1654
door Ir. A.I. Grabowsky † m.m.v. B. de Keijzer

3-8-1650
Jan Claess X Toontgen Tonis tr aan Jacob BOON een huis in de Kerkstraat, bov Jan Goosenss en ben Claes Janss VAN NADDAM, strekk v/d straat t/h erf van Jan Hendricxs GRIJNS


fol 55/56
7-9-1650
Op huiden 30-1-1650: Jacob Willemss BOON X Christina COOLs te eenre en Lodewijck COOLS als oom en voogd mitsgaders Thonis Hendricks VAN TRIGHT en Corstiaen Goossenss SCHONCK als getrouwde omen v/d 2 nagelaten weeskinderen van het eerst genoemde huwelijk, te andere, deling


fol 264/265
12-5-1653
Lodewijck COOLS, Corstiaen Goos SCHONCK (??) X Sara COOLS, Tonis Hendricxs VAN TRICHT X Eelke COOLS ende voorn COOLS met Adriaen Janss COOLS als voogden v/d onm weeskinderen van Adriaen, Stijntge en Geertruijdt COOLS, mitsgaders Jacobus BOON X de voorn Stijntge COOLS als voogd van hun 2 kinderen, tesamen kinderen en erfgenamen van Frans Adriaenss COOLS za X Adriaentie Lodewijcxs za, deling onderhands en met Johannis COOLS zijnde de onm zoon van de voorn Adriaen COOLS

Note

Hogenda: LEERDAM, OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF 1655-1661
door H. den Hertog (1655-1656) en Ir. A.I. Grabowsky † (1657-1661) m.m.v. B. de Keijze

fol 166
2-5-1656
Arien Jansen Middelcoop is schuldig aan Jacob Boon in qt. als vader en voogt van sijn 2 onmondige kinderen gen. Francois ende Willem Boon geprocureert bij Corstina Cools sijne salr. huisvrouw ende Lodewijk Cools in qt. als bloedvoogd van ’s-moeders wegen, een jaarlijkse losrente van 75,- kgl. sulks met de cap. som van 1200 kgl., uit cragte van rentebrieven gepasseert voor schepenen alhier 1) op 10-4-1631, 2) op 1-7-1645 die nu sijn geannuleert, stelt als onderpand sijnen hofstede gelegen op HooghLeerbroek, boven naast geland Tonis Pietersen en beneden Bastiaen Claassen mitsgaders sijnen 4 mergen mede gelegen op de voors. polder, boven naast geland de wedu van zalr. Jan Goovertsen en beneden de wedu van zalr. Cornelis Govertsen. Betaald 16-1-1664


fol 273
22-5-1657
Leendert Janss SCHOONDERWOERT tr aan Mr Abraham … (onleesbaar) een huis in de Kerkstraat, zw de voorn comparant en nw de kinderen en erfgenamen van Frans Janss BROEDER za, strekk v/d straat tot Maijke Otten.


fol 273
22-5-1657
Mr Abraham BIDDAF verkl schuldig te zijn aan Jacob BOON lakencoper te LDM 400 cg en stelt als
onderpand een huis in de Kerkstraat, zw Leendert Janss SCHOONDERWOERT en nw de kinderen en erfgenamen van Frans Janss BROEDER (zie boven)


fol 401
22-5-1659
Johannes COOLS tr aan de Ed Jacob BOON een boomgaard binnendijks op Oud Schaijk met nog een griendeke buitendijks voor de voorn boomgaard, bov Eelken COOLS en ben Adriaen Janss COOL (33 cg)


fol 502
29-5-1660
Abraham Claess DEVENTER X Maijke Herberts, Arien en Willem Herbertss als erfgenamen van Herber Janss X Jannetje Bastiaens tr aan Ed Jacobus BOON schepen te LDM 2½m op Loosdorp genaamd “Jan Sassen land”, strekk van Jan Gerritss VERHUPS t/h Meijntse kilspit, bov en ben Jan Gerritss VERHUPS (1600 cg)

--- Diverse akten achterelkaar---
fol 519
5-7-1660
Ed Johannes COOLS burger capiteijn te Gorcum proc hebb v/d kinderen van Christina COOLS za X Ed Jacob BOON tr aan Jan VAN VEEN een huis te LDM, strekk v/d straat tot Maijke Ariens, bov Bouwen Gijsen en ben Jan Janss DE JONGH.

fol 519
5-7-1660
Ed Jacob BOON proc hebb van Jan VAN VEEN tr aan Teunis Hendricxs VERMEULEN een huis te LDM (zie boven).Leerdam RA 13

fol 520
5-7-1660
Teunis Hendricxs VERMEULEN tr aan Mr Abraham BIDDAF chirurgijn alhier een huis te LDM (zie boven).

fol 520
5-7-1660
Ed Johannes COOLS proc hebb (zie boven) tr aan Hermen Willemss CRAMER een huis op de hoek v/d Nieuwstraat, strekk t/d Bergstraat, bov de schout van Acquoij en ben de stadsstraat


fol 525
7-7-1660
Dirck Corneliss STERCK verkl schuldig te zijn a/d 2 nagelaten kinderen van za Juffr Christina COOLS verwekt door Ed Jacob BOON 600 cg en stelt als onderpand 4m op HLBK, bov Wouter Janss en ben Neesen Ariens

Note

LEERDAM, OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF 1661-1666
door Ir. A.I. Grabowsky † m.m.v. B. de Keijzer

fol 138
24-6-1662
Jan Rutten VAN DER LINGEN verkl schuldig te zijn aan Sr Jacob BOON lakenkoper en oud burgemeester te Leerdam 700 cargul en stelt als onderpand een huis en hofstede in de Meijnt (rest acte zeer onduidelijk)


fol 299
16-1-1664
Maeijke Goosen X Theunis COOTH za verkl schuldig te zijn aan Jacob BOON oud burgemeester 100 cargul en stelt als onderpand huis en erf in de kerkstraat bov Sr Otto SIJDERVELT en ben Sr Jacob BOON** voorn, strekk v/d straat t/d wde van Jan Hendricxs GRIJNS za

Note

HoGenDa: LEERDAM, OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF 1620-1719
door Ir. A.I. Grabowsky † m.m.v. B. de Keijzer

13-11-1666
Mr Anthonij BOON mr chirurgijn en oud burgemr van LDM en Lodewijk COOL schepen van Gorcum omen en bloedvoogden v/d 2 nagelaten kinderen van Jacob BOON X Christina COOLS in zijn leven oud burgemr van LDM machtigen Johan DE MEIJER secretaris van LDM, etc


Opmerkingen: Uit deze akte blijkt dat Jacob Boon voor 13-11-1666 is overleden.
Zijn 2 kinderen zijn: Francois en Willem Boon (zie eerdere aktes)

Descendants of Jacob Boon

 1. Generation 1
  1. Jacob Boon, lakenkoper te Leerdam (in 1658), schepen te Leerdam (between 1659 and 1661) and (oud) burgemeester van Leerdam (in 1666). He died in October 1666 in Leerdam, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland.

   He married 2 times. The first time he married Christina (Fransdr) Cool after January 9, 1644 in Leerdam, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland. She was born in Leerdam, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland and died before December 1657.

   The second time he married Cornelia du Bois on November 7, 1657 in Delfshaven, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland. She died before October 12, 1666 in Leerdam, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland.

Ancestors of Jacob Boon

 1. Generation 1
  1. Jacob Boon, lakenkoper te Leerdam (in 1658), schepen te Leerdam (between 1659 and 1661) and (oud) burgemeester van Leerdam (in 1666). He died in October 1666 in Leerdam, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland.