Aaltje Ruijs, 17781849 (aged 71 years)

Name
Aaltje /Ruijs/
Given names
Aaltje
Surname
Ruijs
Name
Aaltje /Rok/
Type of name
married name
Family with Cornelis Rok
husband
17781827
Birth: March 22, 1778 54 41 Alphen aan den Rijn
Death: September 12, 1827Aarlanderveen
herself
17781849
Birth: June 11, 1778Alphen aan den Rijn
Death: June 13, 1849Aarlanderveen
Civil marriage Civil marriageNovember 5, 1797Alphen en Rietveld, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland
Note

12.2.01-82 Minuutakten, 1811 - 1835.
Alphen, 22-06-1830

Aktedatum: 22-06-1830
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Aagje van Mourik, weduwe van en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Martinus Ruijs, zonder beroep, te Alphen, voor zichzelf en als gemachtigde van haar dochter Antje Ruijs, echtgenote van Adrianus de Blom, korenmolenaar, te Leimuiden; en Francina Ruijs, naaister, meerderjarig en ongehuwd, dochter, te Alphen; verkopen aan Teunis Ruijs, schippersknecht, te Alphen, vijfzesde deel (het zesde deel is al eigendom van genoemde Teunis Ruijs als erfgenaam van de nalatenschap van wijlen zijn vader Martinus Ruijs) van twee huizen onder één dak, benevens tuin, schuitenhuis en erven, in het Bestrate Dorp van Alphen, nr. 142?160 en 143/161, strekkende voor van de straat tot in de Rijn, belendend Pieter Oosthoek resp. de Rooms-Katholieke Gemeente van Alphen; de eigendom hiervan is bekomen bij de boedelscheiding van wijlen Martinus Ruijs, Aagje van Mourik de helft en de twee dochters tweezesde gedeelte. Aagje van Mourik houdt levenslang het vrije gebruik van haar woonhuis en erf, nr. 143/161, huurwaarde ƒ 60 per jaar; de koopsom bedraagt voorts ƒ 2.500. Dit bedrag wordt pas verrekend na het overlijden van Aagje van Mourik; Antje zal dan ƒ 1.000 ontvangen en Francina evenseens ƒ 1.000. Er rust nog een hypotheek op het onroerend goed ten gunste van Aaltje Ruijs, weduwe Cornelis Rok, te Aarlanderveen van ƒ 1.200. Getuigen zijn Cornelis Frederiks, kleermaker, en Pieter Jan Niekerk, timmermansgezel, beiden te Alphen.

Toegangsnummer: 12.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 82

Note

112.2.01-82 Minuutakten, 1811 - 1835.
Alphen, 08-07-1830

Aktedatum: 08-07-1830
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Teunis Ruijs, veerschipper, en Jannetje van Zevenhoven, echtelieden, te Alphen, bekennen schuldig te zijn aan Aaltje Ruijs, weduwe van Cornelis Rok, eigenaresse, te Aarlanderveen, de som van ƒ 1.200, af te lossen in jaarlijkse termijnen van tenminste ƒ 50, vanaf 01-06-1833, rentende 5%. Tot zekerheid strekken twee huizen onder één dak, tuin, schuitenhuis en erf, in het Bestrate Dorp van Alphen, nr. 142/160 en 143/161, strekkende voor van de straat tot in de Rijn, belendend Pieter Oosthoek resp. de Rooms-Katholieke Gemeente van Alphen; de eigendom is als zesde gedeelte van de nalatenschap bekomen van wijlen de vader van de eerste comparant, Martinus Ruijs, en het overige vijfzesde deel bij akte van transport van 22-06-1830 voor notaris Ooijkaas. Getuigen zijn Cornelis Frederiks, kleermaker, en Pieter Jan Niekerk, timmermansknecht, beiden te Alphen.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 82

Note

112.2.01-83 Minuutakten, 1811 - 1835.
Alphen, 30-04-1832
Aktedatum: 30-04-1832
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Aaltje Ruijs, weduwe Cornelis Rok, eigenaresse, te Aarlanderveen, verleent ontheffing van een hypothecaire inschrijving van 08-07-1830 ten laste van Teunis Ruijs, veerschipper, en Jannetje van Zevenhoven, echtelieden, te Alphen, ten bedrage van ƒ 1.200, op twee huizen onder één dak , benevens tuin, schuitenhuis en erf, in het bestrate Dorp van Alphen, nr. 142/160 resp. 143/161, strekkende voor van de straat tot in de Rijn, belendend Pieter Oosthoek resp. de Rooms-Katholieke Gemeente van Alphen. Getuigen zijn Evert Luijkenaar, zonder beroep, en Zacharias Schijff, kastelein, beiden te Alphen.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 83

Note

112.2.01-84 Minuutakten, 1811 - 1835.
Alphen, 27-12-1834
Aktedatum: 27-12-1834
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Evert Maasen, (scheeps)jagersbaas, te Aarlanderveen, bekent schuldig te zijn aan Aaltje Buijs, weduwe van Cornelis Rok, eigenaresse, te Aarlanderveen, de som van ƒ 600, rentende 4½%. Tot zekerheid strekken twee huizen, erven, tuinen en schuren, aan de Aardijk, te Aarlanderveen, kadastraal 317, 318 en 319, groot 14 roeden 19 ellen, strekkende uit de Aar tot de Erven Cornelis de Grauw, belendend ten westen met de laan ter helfte van de gemene sloot en ten oosten de schutting voor en de heg achter; de eigendom hiervan is bekomen op 28-06-1814 voor notaris Cornelis van der Lee te Aarlanderveen. Getuigen zijn Pieter de raadt, arbeider, en Antonie Werba, veldwachter, beiden te Alphen.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 84

Note

112.2.01-99 Minuutakten, 1836 - 1854
Alphen, 24-04-1839

Aktedatum: 24-04-1839
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Grietje Verwoerd, weduwe van Jacob Lipsius, winkelierster, te Alphen, bekent schuldig te zijn aan Aaltje Ruijs, weduwe Cornelis Rok, fabrikante in vruchtennat, te Aarlanderveen, de som van ƒ 600, rentende 5%. Tot zekerheid strekt een hypotheek op een huis, schuur en erf, in de Bruggestraat, in het Bestrate Dorp van Alphen, kadastraal B 24, groot 1 roede 56 ellen; de eigendom hiervan is bekomen voor noatris Kluit op 17-10-1838. Getuigen zijn Elias Turkenburg, schipper, en Dirk Luijkenaar, houtzaagmolenaarsknecht, beiden te Alphen.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 99

Note

Alphen, 31-01-1849
Aktedatum: 31-01-1849
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Radiatie door Aaltje Ruijs, weduwe van Cornelis Rok te Aarlanderveen, van een bestaande inschrijving ten laste van Zone van Maaswinkel te Alphen.
Notabene: Beschrijvingen uit de repertoria van de niet aanwezige minuutakten.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 125

Note

112.2.01-126 Repertoria, 1836 - 1854.
Alphen, 02-10-1850
Aktedatum: 02-10-1850
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving: Protest betreffende een acceptatie, groot ƒ 400, ten verzoeke van Jacob Kop te Alphen tegen de weduwe C. Rok en Zoon te Alphen.

Notabene: Beschrijvingen uit de repertoria van de niet aanwezige minuutakten.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 126

Note

112.2.01-126 Repertoria, 1836 - 1854.
Alphen, 17-08-1852

Aktedatum: 17-08-1852
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Protest betreffende een acceptatie, groot ƒ 175, ten verzoeke van Hartevelt en Roskes te Leiden tegen de firma C. Rok en Zoon te Aarlanderveen.

Notabene: Beschrijvingen uit de repertoria van de niet aanwezige minuutakten.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 126

Note

112.2.01-168 Repertoria, 1854 - 1885.
Alphen, 11-06-1857
Aktedatum: 11-06-1857
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Protest betreffende een wissel, groot 130 gulden, ten verzoeke van Hartevelt en Roskes te Leiden tegen de Weduwe C. Rok en Zoon te Alphen.

Notabene: Beschrijvingen uit de repertoria van de niet aanwezige minuutakten.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 168

Note

12.2.01-187 Minuutakten, 1886 - 1926
Alphen, 19-01-1894
Aktedatum: 19-01-1894
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van Elisa Cornelis van Dissel, kandidaat-notaris, te Aarlanderveen, en Gijsbert groenendijk, koster Hervormde kerk, te Alphen, ten sterfhuize van Marius de Pijper, in leven fabrikant, wijk D, nummer 152, aldaar overleden op 23-12-1893, gehuwd met Johanna Uiterwijk, die deze boedelbeschrijving verlangd voor zichzelf en als moeder van en voogdesse over haar minderjarige en enige kind Maria Gezina de Pijper; voorts is aanwezig Assien Jan Uiterwijk, aannemer, te Zutphen, als toeziende voogd. Het testament van de erflater is van 14-02-1890 voor notaris Spruijt; daarin is zijn weduwe benoemd tot enige erfgename. Gerechtigd tot het erfdeel van de erflater zijn dus Johanna Uiterwijk en Maria Gezina de Pijper, ieder voor de helft. Taxateur van de roerende zaken is Willem Niekerk, te Aarlanderveen. Inventarisatie; op de zolder; op de pakzolder; in de meidenkamer; in de badkamer; in de slaapkamer; in de linnenkast; op het portaal; in de provisiekamer; in de logeerkamer; op de trap; in de gang; in de keuken; in de kelder; in de tuin en in het schuurtje; in het eetkamertje; in de serre; in de huiskamer; in een vaste kast; in de voorsuite; goud en zilverwerk; totaal ƒ 2.735,20; onroerend goed: een herenhuis met schuur en tuin, te Alphen, in de kom van het dorp, kadastraal A, 1775, groot 8 aren 70 centiaren. Papieren: afschrift van het testament van 14-02-1890; onderhandse akte van aankoop van genoemd onroerend goed op 01-08-1889, waarde ƒ 5.686,72½; akte van vennootschap van handel in en fabricage van vruchtensappen onder de naam van Wed. C. Rok en Zn. tussen de overledene en Jan de Pijper, fabrikant, te Alphen van 19-05-1881 voor notaris Joannes Abraham van der Lee, te Aarlanderveen, waaruit blijkt dat ieder der vennoten voor de helft eigenaar is van het vaste goed, A, 1531, groot 15 aren 30 centiaren; waarde p.m.; idem voor de helft van het bedrijf, p.m.; contanten, ƒ 80,--; effecten: 3 aandelen en 40 obligaties (welke geen waarde meer hebben); lasten en schulden: begrafeniskosten, ƒ 261,48; hypotheek per resto ƒ 4.400,--plus ƒ 268,30 aan renten, volgens akte van 31-05-1890 voor notaris Pape, te Warmond; aan Johannes de Graaf, scheepmaker, te Oudshoorn, ƒ 3,75; aan J. Goedeljee, fotograaf, te Leiden, ƒ 13,55; aan de minderjarige Piek de helft in een kapitaal groot ƒ 15.000 tot zekerheid waarvan het onroerend goed hypothacair is verbonden, kadastraal A, 1531.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 187


Alphen, 20-04-1894
Aktedatum: 20-04-1894
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Boedelscheiding in aanwezigheid van mr. Jacob Maurits van Halmael, kantonrechter, te Alphen, en 1. Johanna Uiterwijk, weduwe Marius de Pijper, particuliere, te Alphen, a. voor zich en b. als moeder van en voogdesse over haar minderjarige kind Maria Gezina de Pijper; en 2. Elisa Cornelis van Dissel, kandidaat-notaris, te Aarlanderveen, als gemachtigde van Assien Jan Uiterwijk, aannemer, te Zutphen, als toeziende voogd over genoemde minderjarige. Echtgenoot/erflater Marius de Pijper, in leven fabrikant, te Alphen, is aldaar overleden op 23-12-1893. Het testament van de erflater is van 14-02-1890, daarin heeft de erlater zijn echtgenote tot erfgename benoemd. De inventaris is opgemaakt op 19-01-1894. Het aandeel in de vennootschap Weduwe C. Rok en Zoon J. de Pijper waartoe de overledene gerechtigd was, heeft een waarde van ƒ 5.686,72½; schatters van het onroerend goed zijn Cornelis Jongenburger, fabrikant en koopman; Willem Niekerk, makelaar en taxateur, beide te Aarlanderveen; en Willem van der Bijl, timmerman en wagenmaker, te Alphen. Staat: inboedel, ƒ 2.735,20; een herenhuis c.a. in eigen gebruik, te Alphen, kadastraal A, 1775, groot 78 centiaren, ƒ 7.500,--, verkregen door stichting, de grond is aangekocht 01-08-1889; de onverdeelde helft in een herenhuis met werkplaats, pakhuis en erf, te Alphen, A. 1531, geheel groot 15 aren 30 centiaren, waarde ƒ 14.500, dus voor de helft ƒ 7.250; plus verhuur ƒ 36,80; verkregen door aanbedeling volgens akte van 16-03-1881; het aandeel, zijnde de helft, van de overledene in de vennootschap tot het fabriceren van en handel in vruchtensappen onder de firma Wed. C. Rok en Zoon J. de Pijper, ƒ 5.686,72½; contanten, ƒ 80,--; twee aandelen Witte Kruis, ƒ 14,--; 1/4e aandeel, ƒ 34,36; spoorwegaandelen, p.m.; totaal, ƒ 23.337,08½. Schulden en lasten: huur, ƒ 1.056,17; hypotheek volgens akte 31-05-1890 voor notaris Pape, te Warmond, ƒ 4.403,92; aan de minderjarigen kinderen Piek, volgens akte van 03-09-1887 voor notaris Drost, te Amsterdam, volgens akte van geldlening van 02-05-1881 voor notaris Kluit, de helft daarvan, zijnde ƒ 7.718,43½; lening Assien Jan Uiterwijk, met rente, ƒ 3.117,67½; algemene kosten, ƒ 376,15½; totaal, ƒ 16.672,35½; zuiver saldo bedraagt ƒ 6.664,73, waarvan de helft is de nalatenschap van de overledene, ƒ 3.332,36½ minus begrafeniskosten en successie, ƒ 307,01½, blijft ƒ 3.025,35. Hiervan ontvangt de eerste comparant ƒ 1.512,67½. Johanna Uiterwijk, weduwe Marius de Pijper, ontvangt de helft van de gemeenschap van goederen, zijnde ƒ 3.332,36½; de helft van de nalatenschap, zijnde ƒ 1.512,67½, samen ƒ 4.845,04; zij neemt voor haar rekening alle kosten en de schulden, totaal ƒ 16.979,37, totaal ƒ 21.824,41. Zij keert aan de minderjarige Maria Gezina de Pijper het bedrag van ƒ 1.512,67½ uit. Getuigen zijn Gijsbert groenendijk, koster, te Alphen, en Leendert Lelijveld, zonder beroep, te Alphen.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 187

Note

Alphen, 16-02-1899
Aktedatum: 16-02-1899
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Jan de Pijper, en Bouwe van Wijk, fabrikanten, te Alphen, gaan een vennootschap onder firma aan. Het betreft de fabrikage van en handel in vruchtensappen en vruchtenwijnen, jams enz. De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De plaats is het gebouw en erf te Alphen aan den Rijn, kadastraal D, 134. De naam is: 'Wed. C. Rok en Zoon'. [de verhouding zal ongeveer 3:1 zijn

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 192

Note

Alphen, 17-07-1915
Aktedatum: 17-07-1915
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Comparanten 1. Maria van Wijk, fabrikante, te Alphen, weduwe van Jan de Pijper, en 2. Bouwe van Wijk, fabrikant, te Alphen, samen de enige firmanten van de Vennootschap onder firma Wed. C. Rok & Zoon, stellen als procuratiehouder aan Jan de Pijper, thans zonder beroep, te Alphen. Getuigen zijn Gerard Dirk Catharinus Valewink, kandidaat-notaris, te Alphen, en Johan Göbel, koster, te Alphen.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 207

Note

112.2.01-207 Minuutakten, 1886 - 1926
Alphen, 17-07-1915

Aktedatum: 17-07-1915
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Comparanten 1. Maria van Wijk, te Alphen, weduwe van Jan de Pijper; en 2. Bouwe van Wijk, fabrikant, te Alphen, komen overeen de vennootschap onder firma, genaamd Wed. C. Rok & Zoon, zijnde de voortzetting van de firma onder dezelfde naam toen gedreven door wijlen Jan de Pijper en genoemde Bouwe van Wijk. De vennootschap heeft ten doel het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening fabriceren van en handeldrijven in vruchtensappen, vruchtenwijnen, jams en alhetgeen verder daartoe in de ruimste zin behoort. De eerste vennoot heeft het recht haar aandeel over te doen aan haar oudste zoon Jan de Pijper. getuigen zijn Gerard Dirk Catharinus Valewink, kandidaat-notaris, te Alphen, en Johan Göbel, koster, te Alphen.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 207

Note

112.2.01-214 Regesten van notariële akten
Alphen, 03-03-1920
Aktedatum: 03-03-1920
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Comparanten: 1. Maria van Wijk, fabrikante, te Alphen aan den Rijn, weduwe van Jan de Pijper; en 2. Bouwe van Wijk, fabrikant, te Alphen aan den Rijn, verklaren op te richten de n.v. Vruchtensap- en Jamfabriek voorheen wed. C. Rok en Zoon, gevestigd te Alphen aan den Rijn, zulks als voortzetting van de Firma wed. C. Rok en Zoon. Kapitaal ƒ 200.000, verdeeld in 200 onsplitsbare aandelen van ƒ 1.000; de eerste comparante neemt 120 aandelen, de tweede 30 aandelen. De eerste comparante brengt voor die 60 eerste aandelen is: een fabrieksgebouw met bergplaats, werkplaats, overige opstallen en erven, te Alphen aan den Rijn, kadastraal Alphen, A, 1986, groot 84 centiaren; B, 2038, 2056 tot en met 2062 en 2708, groot 28 aren 82 centiaren; de eigendom hiervan is verkegen bij akten van 08-09-1915 voor notaris Spruijt; resp. 12-/19-12-1917 voor notaris Roeland van den Berg, te Oudshoorn. Voorts brengen de comparanten in de werktuigen, gereedschappen enz. De commissarissen zijn: Bouwe Lemkes, bloemist; Huibertus Johannes Lemkes, bloemist; en Marius de Pijper, zonder beroep, alle te Alphen aan den Rijn. Getuigen zijn Germain Jacques Stoop, kandidaat-notaris, en Jacobus Munting, arts, beide te Alphen aan den Rijn.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 214

Note

112.2.01-215 Regesten van notariële akten
Alphen, 07-06-1920
Aktedatum: 07-06-1920
Plaats notaris: Alphen

Beschrijving:
Bouwe van Wijk, fabrikant te Alphen aan den Rijn, als directeur van de n.v. Vruchtensap- en Jamfabriek, voorheen Wed. C. Rok en Zoon, gevestigd te Alphen aan den Rijn, stelt tot procuratiehouder aan Jan de Pijper, zonder beroep, te Alphen aan den Rijn. Getuigen zijn Germain Jacques Stoop, kandidaat-notaris, en Johan Göbel, koster, beide te Alphen aan den Rijn.

Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer: 215

Note

Standplaats: Woubrugge
Toegang: 125.2.01 Invnr.: 068
Collectie: Repertoria, 1807 - 1839 Auteur: F.M. Wijzenbroek, 2011

Aktedatum: 25-04-1831

Korte inhoud akte:
Akte de notorite of verklaring: Meijer Haantjes, koopman en Abraham Boom, eveneens koopman, beide wonende aan de lage zijde van de Rijn onder Aarlanderveen passeren verklaring dat Aaltje Ruis weduwe is van Cornelis Rok en dat hun enig in leven zijnd kind is Marrigje Rok, die gehuwd is met Jacobus van der Hidde, meesterbroodbakker te Aarlanderveen.

Diversen: Niet alle in het repertorium vermelde akten zijn aanwezig in de serie

Note

Standplaats: Woubrugge
Toegang: 125.2.01 Invnr.: 068
Collectie: Repertoria, 1807 - 1839 Auteur: F.M. Wijzenbroek, 2011

Aktedatum: 17-05-1831

Korte inhoud akte:
Akte van roijement: Aaltje Ruijs, weduwe van Cornelis Rok, zonder beroep wonende onder Aarlanderveeen en Marrigje Rok, echtgenote van en geassisteerd door Jacobus van der Hidde, meesterbroodbakker, in dezelfde gemeente woonachtig, welke Marrigje Rok is het enige in leven zijnde kind van de reeds overleden Cornelis Rok en van Aaltje Ruijs, dus gezamelijk erfgenamen
van dezelfde, passeren akte van roijement wegens een hypotheek ten behoeve van wijlen Cornelis Rok en ten laste van Rebecca Boom lopende.

Diversen: Niet alle in het repertorium vermelde akten zijn aanwezig in de serie


Standplaats: Woubrugge
Toegang: 125.2.01 Invnr.: 068
Collectie: Repertoria, 1807 - 1839 Auteur: F.M. Wijzenbroek, 2011

Aktedatum: 17-05-1831

Korte inhoud akte:
Hypotheek of obligatie: Rebecca Boom, eigenares wonende thans onder de gemeente Aarlanderveen passeert hypotheek of obligatie ten behoeve van Aaltje Ruijs, weduwe van Cornelis Rok wonende aan de lage zijde van de Rijn onder Aarlanderveen voornoemd groot in kapitaal 1.00 gulden gevestigd op een huis met grond staande aan de lage zijde van de Rijn onder Aarlanderveen, thans in gebruik als herberg genaamd "de Zwaan" gequoteerd van ouds nummer 270 nummer 263.

Descendants of Aaltje Ruijs

  1. Generation 1
    1. Aaltje Ruijs was born on June 11, 1778 in Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland and died on June 13, 1849 in Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland at the age of 71.

      She married Cornelis Rok, son of Cornelis Rok and Margje Stoffels Kamerik, on November 5, 1797 in Alphen en Rietveld, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland. He was born on March 22, 1778 in Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland and died on September 12, 1827 in Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland at the age of 49.

Ancestors of Aaltje Ruijs

  1. Generation 1
    1. Aaltje Ruijs was born on June 11, 1778 in Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland and died on June 13, 1849 in Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland at the age of 71.