Hendrik Marcus Craen, 16861758 (aged 71 years)

Name
Hendrik Marcus /Craen/
Given names
Hendrik Marcus
Surname
Craen
Name
Henricus Marcus /Craan/
Given names
Henricus Marcus
Surname
Craan
Family with parents
father
1727
Birth:
Death: before November 1727
mother
1727
Birth:
Death: before November 8, 1727Amersfoort
Civil marriage Civil marriageNovember 17, 1674Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland
brother
Birth:
Death:
sister
1740
Birth:
Death: October 23, 1740Amersfoort
sister
elder sister
1685
Birth: before April 1, 1685 Amersfoort
Death:
19 months
himself
16861758
Birth: before November 3, 1686 Amersfoort
Death: before June 22, 1758
4 years
younger brother
1691
Birth: before February 9, 1691 Amersfoort
Death:
Family with Teuntje Jacobs van de Pol
himself
16861758
Birth: before November 3, 1686 Amersfoort
Death: before June 22, 1758
wife
16931776
Birth: before May 7, 1693 Amersfoort
Death: before December 21, 1776Amersfoort
Religious marriage Religious marriageMay 2, 1719Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland
8 months
son
1719
Birth: between September 1719 and December 1719 33 26 Hamersveld
Death:
3 years
son
17221723
Birth: before February 18, 1722 35 28 Amersfoort
Death: before October 1723
21 months
son
17231754
Birth: before October 27, 1723 36 30 Amersfoort
Death: before April 9, 1754
3 years
son
17261803
Birth: before July 20, 1726 39 33 Amersfoort
Death: February 7, 1803Amersfoort
7 years
son
1733
Birth: before April 19, 1733 46 39 Amersfoort
Death:
3 years
son
1736
Birth: before March 25, 1736 49 42 Amersfoort
Death:
Note

Uitzoeken betreft land te Amersfoort:
Koop en verkoop
Datering: 03-04-1755
Soort akte: Koop en verkoop

Verkoper: Geertruyd Verkroost
Koper: Hendrik Craanen

Overige belanghebbenden:
Jacob Craanen, zoon
Achternaam: Jacob Craanen, zoon
Functie: Gemachtigde

Onroerend goed: hoekje lands groot 98 roeden; tusschen de Camppoort en de St. Andriespoort

Notaris: P. J. VAN DE WEERT
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: 1663
Aktenummer: 9
Oud nummer: U222a002

Note

Bij zijn kinderen komt zowel Rk als NG dopen voor

Note

0083-inmaster Notaris inmaster
Notariële akte
9113 1682-06-30
Schuldbekentenis: na 30-06-1682 Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 25 V (akte is niet gepasseerd, doorgestreept)
Datering: 1682-06-30

Naam Reijers., Gerrit Craen, Marcus gehuwd met Reijers, Neeltgen Jans., Lambert gehuwd met Reijers, Jannitgen

Akten: Schuldbekentenis: na 30-06-1682 Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 25 V (akte is niet gepasseerd, doorgestreept)

Opmerkingen:
De comparanten treden op voor zichzelf en als man en voogd van hun resp. echtgenotes en namens Jacob Simons., gehuwd met Geertje Reijers. Zij verklaren dat zij bij maaggescheid van 05-03-1681 voor mij notario, het darde part van zeker land bekomen hebben en dat zij schuldig zijn aan hun neef Aert Ellerts. N.B. Akte is niet verder ingeschreven.

Note

0083-inmaster Notaris inmaster
Notariële akte
9179 1683-05-17 Transport (uit boedel): 17-05-1683 Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 39 V
Datering 1683-05-17

Naam:

 1. Reijers., Gerrit (voerman),
 2. Craen, Marcus (voerman),
 3. Jans., Lambert (allen wonend Amersfoort, voor zich en als man en voogd van hun resp. vrouw, waar zij geboorte bij hebben),
 4. Simons., Jacob en 5. Reijers, Geertgen (zijn vrouw, wonend Amersfoort).

Akten: Transport (uit boedel): 17-05-1683 Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 39 V

Omschrijving:
Het derde part van een Erffgen, genaamd Duijst, onder het Gerecht van 't Hogheland, achter de Zijlhorst, waarvan Aeltgen Rutgers een derde part bezit en de kinderen van Cunertgen Rutgers het resterende derde part. Belend aan de ene zijde: 't bosch van Borgermeyster van Dams erfgenamen, aan de andere zijde: Peter Gerrits. Koedijcx weduwe. Koper: Aert Ellerts., jongman.

Opmerkingen:
Zij zijn erfgenamen van hun moeder, resp. schoonmoeder Jannitgen Rutgers, weduwe van Reijer Gerrits. saliger. Zij machtigen Winand Pannekoeck om namens hen voor het Gerecht van 't Hogheland hun derde part in genoemd Erffgen aan de koper te transporteren. Getuigen: Johannis Verhoeff en Cornelis Jacobs. (Zoekterm: hofstede)

Note

Inschrijving weeskamer

Inschrijving
Datering: 1758-1777

Personen:
Teuntje van de Pol
H. Craan

Bijzonderheden: en
Boeknummer: 3
Toegangsnummer: 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818
Inventarisnummer: 3

0039.3 - Inschrijving
Datering: 1758-1778
Personen:
Hendrik Craan
T. van de Pol

Boeknummer: 3
Toegangsnummer: 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818
Inventarisnummer: 3

Note

502-2346 Index op dorpsgerecht
11-09-1737 Overdracht
Datering: 11-09-1737
Soort akte: Overdracht

Samenvatting:
Hendrik Dirksen Vermeulen gemachtigde van Evert Barten en zijn vrouw Jantjen Aart(s), won. onder Maarn, voor een zesde deel; Hermen Schouten en zijn vrouw Aaltjen Aarts, won. Woudenberg en Teunis Aartsen en zijn vrouw, won. onder Leusden, voor een zesde deel; Jan de Vries en zijn vrouw Grietje Jans van Brinck, won. Rotterdam, Aart Jans van Brinck en Huijbert Jans van Brinck, won. Culemborg, voor een zesde deel; Hendrik van Huijsen, getrouwd met Petronella Jacobs van de Pol, Hendrik Cranen, getrouwd met Theuntje Jacobs, Reijertje Jacobs, wed. Hendrik Hartshoorn, Hertger Egberts, getrouwd met Antje Jacobs, Peter Jacobsen van de Poll, allen voor zich en namens Gerrit Staal en zijn vrouw Weijmtje van de Poll, voor een zesde deel; Aart van de Poll, Jelis de Waal, getrouwd met Haasje van de Poll, Cornelis Cornelissen van de Poll, Gijsbert de Jongh getrouwd met Petertje van de Poll, samen als ooms en voogden van Cornelis, Jan, Hermen Hendrikz, kinderen van Hendrik Verbeek en Fransje Cornelissen van de Poll, Aart van de Poll en Jorden Cornelissen als ooms en voogden Cornelis en Jorden Theunissen van de Pol, kinderen van Maria Jans, Fransje van de Poll, voor een zesde deel. Samen erfgenamen van Gerritjen Aarts, vrouw van Thijs Jans Lagerweij, overleden te Woudenberg. Zij verkopen aan Willem Lagerweij, schout van Geresteijn en secretaris van Woudenberg de helft van een huis aan de noordzijde van de Voorstraat, door hem reeds bewoond. Mitsgaders de helft van ca. 2 1/2 morgen land, de Coevoetscamp.

Belending:
Dirk Jansen Versteegh
Jacob Knopper
Sint Anna Broederschap
Thijs Ariens van Wittenberg
Cors Petersen c.s

Bladzijdenummer: 167vo, 168, 168vo

Gemachtigde: Hendrik Dirksen Vermeulen

Objecten:
De helft van een huis, hof en hofstede
De Coevoetscamp De helft van ca. 2 1/2 morgen land

Verkoper:
Evert Barten
Hermen Schouten
Theunis Aartsen
Jan de Vries
Aart Jans van Brinck
Huijbert Jans van Brinck
Hendrik van Huijsen
Hendrik Cranen
Reijertje Jacobs
Hertger Egberts
Peter Jacobsen van de Poll
Gerrit Staal
Aart van de Poll
Jelis de Waal
Cornelis Cornelissen van de Poll
Gijsbert de Jongh
Cornelis Hendriksen Verbeek
Jan Hendriksen Verbeek
Hermen Hendriksen Verbeek
Hendrik Verbeek
Jorden Cornelissen van de Poll
Cornelis Theunissen van de Pol
Jorden Theunissen van de Pol
Maria Jans
Fransje van de Poll

Koper:
Willem Lagerweij

Woonplaats: Woudenberg

Erflater: Gerritjen Aarts

Bijzonderheden:
Porcuratie in de koopakte van 10-02/07-03/20-06-1738 voor not. Arnoldus van Geijtenbeek te Amersfoort.

Toegangsnummer: 0502 Gerecht Woudenberg, 1665-1811
Inventarisnummer: 2346

Note

0503-2461 Index op notarisprotocollen
Notariële akte
Arnoldus van Geijtenbeek 415 - 416vo 03-05-1737 Boedelscheiding
Datering: 03-05-1737
Notaris: Arnoldus van Geijtenbeek
Plaatsingscode: P1110223, P1110224, P1110225
Aktenummer: 415 - 416vo
Soort akte: Boedelscheiding

Samenvatting:
Hendrik van Huijsen, getrouwd met Peternell Jacobs van de Poll; Hendrik Cranen, getrouwd met Theuntje Jacobs; Reijertje Jacobs, wed. Hendrik Harthoorn; Hertger Egberts, getrouwd met Annetje Jacobs; Peter Jacobsz van de Poll, voor zichzelf en namens Gerrit Staell, getrouwd met Weijmpje Jacobs van de Poll, aan de ene kant. Erfgenamen van wijlen Gerritje Aarts, getrouwd met Thijs Jansen Lagerweij. Willem Lagerweij, aan de andere kant. Bij de boedelinventaris is bepaald dat Willem Lagerweij het 1/6 deel zal erven van een huis aan de Voorstraat, door Willem Lagerweij bewoond en 1/6 deel van ca. 2 1/2 morgen land, genaamd de Coevoetskamp en 1/6 deel van de inboedel. Hij betaalt de anderen daar 120 gulden voor. Hendrik Vermeulen wordt gemachtigd om dit voor het gerecht te laten registreren.

Bijzonderheden: Er is d.d. 22-10-1722 een boedelinventaris gemaakt., gedaan te Amersfoort.
Belending:
Derk Jansz
Jacob Knoppert

Koper:
Willem Lagerweij
Willem Lagerweij

Erflater: Gerritje Aerts
Erfgenaam:
Hendrik van Huijsen
Hendrik Cranen
Hertger Egbertsz
Gerrit Staell
Peter Jacobsz van de Poll
erfgename:
Reijertje Jacobs

Getuige:
Hermen Schouten
Dirk van Munster

Gemachtigde:
Hendrik Vermeulen

Objecten:
Een zesde deel van de helft in een huis, hof en hofstede
de Coevoetscamp Een zesde deel van ca. 2 1/2 morgen land

Toegangsnummer: 0503 Notarissen te Woudenberg, 1719-1925
Inventarisnummer: 2461

Descendants of Hendrik Marcus Craen

 1. Generation 1
  1. Hendrik Marcus Craen, son of Marcus Hendricksz Craen and Neeltje Reijers , was born before November 3, 1686 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before June 22, 1758.

   He married Teuntje Jacobs van de Pol, daughter of Jacob Aertsen van de Pol and Jannetje Peters , on May 2, 1719 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. She was born before May 7, 1693 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before December 21, 1776 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

   Children of Hendrik Marcus Craen and Teuntje Jacobs van de Pol:

   1. Jacob Craan (1719) - follow 2.1
   2. Marcus Craan (17221723) - follow 2.2
   3. Marcus Craan (17231754) - follow 2.3
   4. Reijnerus Craan (17261803) - follow 2.4
   5. Johannes Craan (1733) - follow 2.5
   6. Jan Craan (1736) - follow 2.6
 2. Generation 2 back to top
  1. Jacob Craan, son of Hendrik Marcus Craen and Teuntje Jacobs van de Pol, was born between September 1719 and December 1719 in Hamersveld, Leusden, Utrecht, Nederland.

   He married Hendrina Weijman, daughter of Coert Barentse Weijman and Teuntje Jans van Helmerhorst, on June 16, 1750 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. She was born before January 28, 1729 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before February 25, 1796 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

   Children of Jacob Craan and Hendrina Weijman:

   1. Antonia Craan (1750) - follow 3.1
   2. Hendricus Craan (1752) - follow 3.2
   3. Antonia Craan (1754) - follow 3.3
   4. Odilia Craan (1756) - follow 3.4
   5. Lamberta Craan (1758) - follow 3.5
   6. Lamberta Craan (1760) - follow 3.6
   7. Joanna Craan (17621818) - follow 3.7
   8. Maria Craan (1764) - follow 3.8
   9. Marijtje Craan (17661805) - follow 3.9
   10. Joannes Craan (1770) - follow 3.10
  2. Marcus Craan, son of Hendrik Marcus Craen and Teuntje Jacobs van de Pol, was born before February 18, 1722 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before October 1723.

  3. Marcus Craan, son of Hendrik Marcus Craen and Teuntje Jacobs van de Pol, was born before October 27, 1723 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before April 9, 1754.

   He married Elisabeth Lubeek on April 28, 1752 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. She was born before February 12, 1731 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died on March 5, 1820 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  4. Reijnerus Craan, arbeider, tapper (in 1760), son of Hendrik Marcus Craen and Teuntje Jacobs van de Pol, was born before July 20, 1726 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died on February 7, 1803 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

   He married Frederika Keijser on January 28, 1760 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. She was born before November 20, 1729 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died on January 7, 1805 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  5. Johannes Craan, son of Hendrik Marcus Craen and Teuntje Jacobs van de Pol, was born before April 19, 1733 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  6. Jan Craan, son of Hendrik Marcus Craen and Teuntje Jacobs van de Pol, was born before March 25, 1736 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

 3. Generation 3 back to top
  1. Antonia Craan, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before November 22, 1750 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  2. Hendricus Craan, son of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before March 2, 1752 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  3. Antonia Craan, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before November 12, 1754 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  4. Odilia Craan, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before October 6, 1756 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  5. Lamberta Craan, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before August 21, 1758 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  6. Lamberta Craan, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before January 2, 1760 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  7. Joanna Craan, dubbeleerster, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before March 10, 1762 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died on January 24, 1818 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

   She married Jan Poort on September 8, 1786 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. He was born before January 8, 1755 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died in December 1799 in Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

  8. Maria Craan, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before October 16, 1764 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

  9. Marijtje Craan, daughter of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before March 11, 1766 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before July 23, 1805 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

   She married Gerrit Willemsze Venselaar, son of Willem Gerritsze Venselaar and Maria van Hattum, on September 18, 1789 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. He was born before August 30, 1761 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before August 20, 1805 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

   Children of Marijtje Craan and Gerrit Willemsze Venselaar:

   1. Maria Venselaar (17901860) - follow 4.1
   2. Hendrikje Venselaar (17921870) - follow 4.2
   3. Willem Venselaar (17941881) - follow 4.3
   4. Odilia Venselaar (17971805) - follow 4.4
  10. Joannes Craan, son of Jacob Craan and Hendrina Weijman, was born before April 9, 1770 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

Ancestors of Hendrik Marcus Craen

 1. Generation 1
  1. Hendrik Marcus Craen, son of Marcus Hendricksz Craen and Neeltje Reijers , was born before November 3, 1686 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before June 22, 1758.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Marcus Hendricksz Craen, voerman (in 1683). He died before November 1727.

  2. Neeltje Reijers , daughter of Reijer Gerrits and Jannetje Rutgers . She died before November 8, 1727 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

 3. Generation 3 back to top
   2 of 4 possible ancestors (50% complete).
  1. Reijer Gerrits . He died before November 1679.

  2. Jannetje Rutgers . She died before March 1681.