Saer Hendricksen van de Weeteringh, 1734

Name
Saer Hendricksen /van de Weeteringh/
Given names
Saer Hendricksen
Surname prefix
van de
Surname
Weeteringh
Family with Jannetje Peters
himself
1734
Birth: Woudenberg
Death: before July 2, 1734Amersfoort
wife
Birth: Maarn
Death:
Religious marriage Religious marriageNovember 17, 1709Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland
Jacob Aertsen van de Pol + Jannetje Peters
wife’s husband
1709
Birth: Maarn
Death: before November 1709
wife
Birth: Maarn
Death:
Religious marriage Religious marriageDecember 30, 1688Woudenberg, Woudenberg, Utrecht, Nederland
22 months
stepdaughter
16901764
Birth: before October 26, 1690 Amersfoort
Death: before January 1764
3 years
stepdaughter
16931776
Birth: before May 7, 1693 Amersfoort
Death: before December 21, 1776Amersfoort
3 years
stepdaughter
1695
Birth: before October 27, 1695 Amersfoort
Death:
2 years
stepdaughter
16971757
Birth: before October 3, 1697 Amersfoort
Death: before May 17, 1757Eemnes-Buitendijk
5 years
stepdaughter
17021756
Birth: before July 16, 1702 Amersfoort
Death: before February 1756Amersfoort
3 years
stepson
1705
Birth: before February 1, 1705 Amersfoort
Death:
Note

0012-436-34 Index op transporten
10-01-1735; (2) drie vijfde portien door de genoemde Saar Henriksen van de Wetering op 4 januari 1729 van de erfgenamen van Justus Hooft van Huijsduijnen ende Johanna Henrica de Leerus in hun leven echtelieden publijcq gekocht en aan welke kooppenningen nog resteert een som van 800 gulden

Object:
(2) drie vijfde portien door de genoemde Saar Henriksen van de Wetering op 4 januari 1729 van de erfgenamen van Justus Hooft van Huijsduijnen ende Johanna Henrica de Leerus in hun leven echtelieden publijcq gekocht en aan welke kooppenningen nog resteert een som van 800 gulden

Verkopende partij:
Gerrit van Saaren van Kleijnvelt, Jannitje Saaren weduwe van Jacob Lambertsen van Wandersloot, Maria Saaren weduwe van Dirk Aelten van de Wetering, Aeltje Henriks van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn en Jan Hendriksen van de Wetering, mitsgaders Jan Arissen van Ravenhorst voor sijn selve ende sig sterk makende voor sijne broeders en susters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren, door Aalt Jacobsen van Rutten bij haar in echte verwekt, tezamen erfgenamen ab intestato van hun broeder en oom Zaar Hendriksen van de Wetering

Kopende partij: Jacob van Beek en zijn vrouw Anna van de Pol

Aktedatum: 10-01-1735
Belendingen 1: ten zuijden Cornelis van Dompselaar
Belendingen 2: ten noorden de stad ofte vicarije land
Belendingen 3: ten oosten Aert ten Bosch
Belendingen 4: ten westen de gemeene straat

Opmerkingen: Akte in twee delen, dit is n° 2.
Bladzijdenummer: 213 verso
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-34

Note

012-436-33 Index op transporten
Akte van transport
02-06-1725; twee vakken tabaksland, gebruikt door de erfgenamen van Arent van Veenhuijzen, schout, met de twee elsen heggen en twee voeten grond buiten de laatste heg, gelegen buiten de Utrechtsepoort en de Arnhemsepoort (Slijkpoort), tussen die twee straten daar

Object:
twee vakken tabaksland, gebruikt door de erfgenamen van Arent van Veenhuijzen, schout, met de twee elsen heggen en twee voeten grond buiten de laatste heg, gelegen buiten de Utrechtsepoort en de Arnhemsepoort (Slijkpoort), tussen die twee straten daar

Verkopende partij: Elisabeth Braams, boedelharster van Willem van Raalt
Kopende partij: Saar Hendriks
Aktedatum: 02-06-1725
Belendingen 1: aan de ene zijde Anthony Hoogland
Belendingen 2: aan de andere zijde Lodewijk van Birkhoven
Bladzijdenummer: 6 recto
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-33

Note

10-01-1735; (1) twee vijfde portien in de herberg genaamd 'de Swarten Arend' met zijn schuren en omtrent een dammaat of halve morgen tabaksland

Object: (1) twee vijfde portien in de herberg genaamd 'de Swarten Arend' met zijn schuren en omtrent een dammaat of halve morgen tabaksland

Verkopende partij:
Gerrit van Saaren van Kleijnvelt, Jannitje Saaren weduwe van Jacob Lambertsen van Wandersloot, Maria Saaren weduwe van Dirk Aelten van de Wetering, Aeltje Henriks van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn en Jan Hendriksen van de Wetering, mitsgaders Jan Arissen van Ravenhorst voor sijn selve ende sig sterk makende voor sijne broeders en susters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren, door Aalt Jacobsen van Rutten bij haar in echte verwekt, tezamen erfgenamen ab intestato van hun broeder en oom Zaar Hendriksen van de Wetering

Kopende partij: Jacob van Beek en zijn vrouw Anna van de Pol
Aktedatum: 10-01-1735
Belendingen 1: ten zuijden Cornelis van Dompselaar
Belendingen 2: ten noorden de stad ofte vicarije land
Belendingen 3: ten oosten Aert ten Bosch
Belendingen 4: ten westen de gemeene straat

Opmerkingen: Akte in twee delen, dit is n° 1.
Bladzijdenummer: 213 verso
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-34

Note

0012-436-34 Index op transporten
Akte van transport
27-02-1736; een gelatte tabaksschuur zonder het afdakje aan de zijde van het huis met een uitgang op de Cingel, mitsgaders den hof daarachter tot aan de Cingel, "lijnrecht af te schieten met de muuren vant selver huijs met een vredinge tot der acceptanten lasten, staande de schuer in de Koeijsteeg"

Object:
een gelatte tabaksschuur zonder het afdakje aan de zijde van het huis met een uitgang op de Cingel, mitsgaders den hof daarachter tot aan de Cingel, "lijnrecht af te schieten met de muuren vant selver huijs met een vredinge tot der acceptanten lasten, staande de schuer in de Koeijsteeg"

Verkopende partij:
-Gerrit Saaren van Kleijnvelt, van Jannitje Saaren weduwe van Jacob Lambertsen van Manderssloot; van Maria Saaren weduwe van Dirk Aelten van de Wetering; van Aeltje Henriks van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn en van Jan Hendriksen van de Wetering en zijn vrouw Neeltje Everts, ieder voor een zevende part;

 • van Jan Arissen van Ravenssloot en zijn vrouw Jannitje Frans; van Saar Arissen van Ravenssloot en zijn vrouw Theuntje Dirks; van Gerrit Arissen van Ravenssloot; van Jan Jacobs van de Haar en zijn vrouw Rijkje Aris van Ravenssloot; van Cornelis Hendriks Bosch en zijn vrouw Willemijntje Aris van Ravenssloot; van Theunis Jacobs van de Haar en zijn vrouw Dirkje Aris van Ravenssloot; van Marritje Aris van Ravenssloot en van Ariaantje Aris van Ravenssloot, nagelaten kinderen van Arien Saaren van Ravenssloot ook voor een zevende part;
 • en eijndelijk van Jacob Aelten van Putten en zijn vrouw Heijltje Henriks: van Saar Aelten van Putten en zijn vrouw Neeltje Theunis; van Cornelis Willemsen en zijn vrouw Marritje Aelten van Putten; van Aletta Aelten van Putten en Maijtje Aelten van Putten meerderjarige dochters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren door Aelt Jacobsen van Putten bij haar in echte verwekt voor laatste zevende part;
 • Allen tezamen erfgenamen van hun broeder en oom Zaar Hendriks van de Wetering in zijn leven gewoond hebbende in 'de Swarten Arent' buiten de Slijkpoort (Arnhemsepoort)

Kopende partij: Jonas Cohen ende Samuel Cohen gebroeders, kooplieden in tabak
Aktedatum: 27-02-1736
Belendingen 1: aan de ene zijde Abraham van Bemmel notaris met het gekochte huis van Pieter van Loenen
Belendingen 2: aan de andere zijde naar de Slijkstraat (Arnhemsestraat) )Wijmtje, Dirk en Jacobus Gerritsen van Beek

Opmerkingen: procuratie bij coopconditie op 1734-12-07

Bladzijdenummer: 251 verso
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-34

Note

0012-436-34 Index op transporten
Akte van transport
26-03-1735; een huis staande aan den Cingel tussen de Calandermolen en Varkensmarkt met den hof daarvoor lijnrecht van de gevelmuur door den koper van de schuur door een vredinge af te schieten, alsmede het kleine huisje daarachter onder een afdak van de schuur getimmerd

Object:
een huis staande aan den Cingel tussen de Calandermolen en Varkensmarkt met den hof daarvoor lijnrecht van de gevelmuur door den koper van de schuur door een vredinge af te schieten, alsmede het kleine huisje daarachter onder een afdak van de schuur getimmerd

Verkopende partij:
Gerrit Saaren van Kleijnveld, van Jannitje Saaren, weduwe van Jacob Lambertsen van Mandersloot, van Maria Saaren weduwe van Dirk Aalten van de Wetering, van Aaltje Hendrik van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn en van Jan Hendriksen van de Wetering en zijn vrouw Neeltje Everts, ieder voor een zevende part, van Jan Arissen van Ravensloot en zijn vrouw Jannitje Frans, van Saar Arissen van Ravensloot en zijn vrouwTeuntje Dirks, van Gerrit Arissen van Ravensloot, meerderjarig jongman, van Jan Jacobsen van de Haer en zijn vrouw Rijkje Aris van Ravensloot, van Cornelis Hendriksen Bosch en zijn vrouw Willemijntje Aris van Ravensloot, van Teunis Jacobsen van de Haar en zijn vrouw Dirkje Aris van Ravensloot, van Marritje Aris van Ravensloot en van Ariaantje Aris van Ravensloot, meerderjarige dochters, tezamen nagelaten kinderen van Arien Saren van Ravensloot, ook voor een zevende part, en eindelijk van Jacob Aalten van Putten en zijn vrouw Heijltje Hendriks, van Saar Aalten van Putten en zijn vrouw Neeltje Teunis, van Cornelis Willemsen en zijn vrouw Marritje Aalten van Putten, van Aletta Aalten van Putten en Maijtje Aalten van Putten meerderjarige dochters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren, door Aalt Jacobsen van Putten bij haar in echte verwekt voort laatste zevende part, alle tezamen erfgenamen ab intestato van hun broeder en oom Zaer Hendriksen van de Wetering in zijn leven gewoond hebbende in 'den Swarten Arend' buiten de Slijkpoort

Kopende partij:
Hendrik van Huijsen en zijn vrouw Petronella van de Pol
Aktedatum: 26-03-1735
Belendingen 1: aan de ene zijde Abraham van Bemmel
Belendingen 2: aan de andere zijde Weijmtje, Dirk en Jacobus van de Beek

Bladzijdenummer: 220 recto
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-34

Note

02-06-1725; twee vakken tabaksland, gebruikt door de erfgenamen van Arent van Veenhuijzen, schout, met de twee elsen heggen en twee voeten grond buiten de laatste heg, gelegen buiten de Utrechtsepoort en de Arnhemsepoort (Slijkpoort), tussen die twee straten daar

Object:
twee vakken tabaksland, gebruikt door de erfgenamen van Arent van Veenhuijzen, schout, met de twee elsen heggen en twee voeten grond buiten de laatste heg, gelegen buiten de Utrechtsepoort en de Arnhemsepoort (Slijkpoort), tussen die twee straten daar

Verkopende partij: Elisabeth Braams, boedelharster van Willem van Raalt

Kopende partij: Saar Hendriks

Aktedatum: 02-06-1725
Belendingen 1: aan de ene zijde Anthony Hoogland
Belendingen 2: aan de andere zijde Lodewijk van Birkhoven

Bladzijdenummer: 6 recto
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-33

Descendants of Saer Hendricksen van de Weeteringh

 1. Generation 1
  1. Saer Hendricksen van de Weeteringh was born in Woudenberg, Woudenberg, Utrecht, Nederland and died before July 2, 1734 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.

   He married Jannetje Peters on November 17, 1709 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. She was born in Maarn, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Nederland.

Ancestors of Saer Hendricksen van de Weeteringh

 1. Generation 1
  1. Saer Hendricksen van de Weeteringh was born in Woudenberg, Woudenberg, Utrecht, Nederland and died before July 2, 1734 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland.