Hendrik van Huijsen, 1764

Name
Hendrik /van Huijsen/
Given names
Hendrik
Surname prefix
van
Surname
Huijsen
Family with Peternel van de Pol
himself
1764
Birth: Amersfoort
Death: before January 1764
wife
16901764
Birth: before October 26, 1690 Amersfoort
Death: before January 1764
Religious marriage Religious marriageNovember 7, 1721Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland
Note

0083-inmaster Notaris inmaster
Notariële akte
7729 1761-06-06 Verkoop: 06-06-1761 A. v. Brinckesteyn AT 039a002 rep 9
Datering: 1761-06-06

Naam: Van de Beek, Dirk Gerritsen (bejaarde jongeman) en Van de Beek, Weijmtje Gerrits (bejaarde ongehuywde dochter), wonend Amersfoort (verkopers)

Akten: Verkoop: 06-06-1761 A. v. Brinckesteyn AT 039a002 rep 9

Omschrijving:
Tabax- en weijland aan de Hogewegh buijten de Kamppoort met tabaxschuur van 21 gebinten; Een huysinge op de Cingel tussen de Verkemerkt en Calandermoolen met hoff en tabaxkist van 12 luyken in de Koeijsteeg uitkomende en tabaxschuur. Belend aan de Eemsijde op de Cingel, de wed. Hermanus de Wijs en de erven van Hendrik van Huijsen; Aparte huysinge en bouwhuysen met de erven en hoven, in de Koningstraat. Belend juffrouw van Lilaar en Bart Moesman (het grootste wordt bewoond door de kopers); De helfte van twee en een halff mergen bouwland aan de Hogewegh bij de Hoek, waarvan de kopers de andere helft bezitten. Belend aan de Eemsijde A. Bor en A. de Wit en juffrouw Lilaars. De eerste drie percelen zijn belast t.g.v. Anna Maria Gabrij, wed. van notaris S. van Brinkesteijn; het 4e perceel t.g.v. procureur Anthony van Veerssen. De kopers nemen de plechte over. (kopers: Evert Jan Roelen en Heijltje Gerrits van de Beek, echteluijden, wonend Amersfoort) Getuigen: Jan en IJsbrand van Engelen, borgers van Amersfoort.

Note

26-03-1735; een huis staande aan den Cingel tussen de Calandermolen en Varkensmarkt met den hof daarvoor lijnrecht van de gevelmuur door den koper van de schuur door een vredinge af te schieten, alsmede het kleine huisje daarachter onder een afdak van de schuur getimmerd

Object:
een huis staande aan den Cingel tussen de Calandermolen en Varkensmarkt met den hof daarvoor lijnrecht van de gevelmuur door den koper van de schuur door een vredinge af te schieten, alsmede het kleine huisje daarachter onder een afdak van de schuur getimmerd

Verkopende partij:
Gerrit Saaren van Kleijnveld, van Jannitje Saaren, weduwe van Jacob Lambertsen van Mandersloot, van Maria Saaren weduwe van Dirk Aalten van de Wetering, van Aaltje Hendrik van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn en van Jan Hendriksen van de Wetering en zijn vrouw Neeltje Everts, ieder voor een zevende part, van Jan Arissen van Ravensloot en zijn vrouw Jannitje Frans, van Saar Arissen van Ravensloot en zijn vrouwTeuntje Dirks, van Gerrit Arissen van Ravensloot, meerderjarig jongman, van Jan Jacobsen van de Haer en zijn vrouw Rijkje Aris van Ravensloot, van Cornelis Hendriksen Bosch en zijn vrouw Willemijntje Aris van Ravensloot, van Teunis Jacobsen van de Haar en zijn vrouw Dirkje Aris van Ravensloot, van Marritje Aris van Ravensloot en van Ariaantje Aris van Ravensloot, meerderjarige dochters, tezamen nagelaten kinderen van Arien Saren van Ravensloot, ook voor een zevende part, en eindelijk van Jacob Aalten van Putten en zijn vrouw Heijltje Hendriks, van Saar Aalten van Putten en zijn vrouw Neeltje Teunis, van Cornelis Willemsen en zijn vrouw Marritje Aalten van Putten, van Aletta Aalten van Putten en Maijtje Aalten van Putten meerderjarige dochters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren, door Aalt Jacobsen van Putten bij haar in echte verwekt voort laatste zevende part, alle tezamen erfgenamen ab intestato van hun broeder en oom Zaer Hendriksen van de Wetering in zijn leven gewoond hebbende in 'den Swarten Arend' buiten de Slijkpoort

Kopende partij:
Hendrik van Huijsen en zijn vrouw Petronella van de Pol

Aktedatum: 26-03-1735
Belendingen 1: aan de ene zijde Abraham van Bemmel
Belendingen 2: aan de andere zijde Weijmtje, Dirk en Jacobus van de Beek

Bladzijdenummer: 220 recto
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-34 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar. ]

Note

0012-436-35 Index op transporten
Akte van transport
22-03-1743; een voornaam huis met koornzolders daarboven en een schuur daarachter in de Koesteeg uitkomend, staande in de Arnhemsestraat (Slijkstraat), met bakoven, platen en bedsteden

Object:
een voornaam huis met koornzolders daarboven en een schuur daarachter in de Koesteeg uitkomend, staande in de Arnhemsestraat (Slijkstraat), met bakoven, platen en bedsteden

Verkopende partij:
Jannitje van Wesel, weduwe van Dirk Vosch, nu getrouwd met Johannes van Hensbergen, meester-chirurgijn

Kopende partij:
Hendrik van Huijsen en zijn vrouw Petronella van de Pol

Aktedatum: 22-03-1743
Belendingen 1: aan de ene zijde: Johannes van Ebbenhorst
Belendingen 2: aan de andere zijde: de weduwe van Jan Wels

Bladzijdenummer: 254 recto
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-35

Note

0012-436-38 Index op transporten
Akte van transport
2 21-01-1764; een huis met plaats en schuur daarachter, staande in de Slijkstraat (nu: Arnhemsestraat)

Object:
een huis met plaats en schuur daarachter, staande in de Slijkstraat (nu: Arnhemsestraat)

Verkopende partij:
De nagelaten kinderen en erfgenamen van Hendrik van Huijzen en Petronella van de Pol: - Matthijs Greijnart en zijn vrouw Catharina van Huijsen; - Wouter Schut en zijn vrouw Jannetje van Huijsen; - Willem Sandbrink en zijn vrouw Arnolda van Huijsen; - hun absente broeder en zwager Jan van Huijzen, meerderjarig jongman.

Kopende partij:
Pieter Ter Schuur en zijn vrouw

Aktedatum: 21-01-1764
Belendingen 1: aan de ene zijde: Wouter Wels
Belendingen 2: aan de andere zijde: Erasmus van Ebbenhorst

Opmerkingen: Willem Sandbrink treedt op als gemachtigde van zijn vrouw en de andere erfgenamen, die op hun beurt hun absente broeder Jan vertegenwoordigen, volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle d.d. 22-12-1763 voor Notaris Wilhilmus Gualterus van Veerssen. De koper heeft dit perceel in gebruik. Verkoop volgens erfkoopsrecht.

Bladzijdenummer: 1 verso
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-38 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar. ]
Aktenummer: 2

Note

0001.01-2283 Liberale Gift 1747; Breul
Belastingaanslag
Hend[ri]k van Huijsen
Datering: 1747
Belasting: Liberale Gift 1747
Nr. in kohier: 173
Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Plaatsnaam: Amersfoort
Wijk: Breul
Adres: Slijkstraat

Opmerking: Voor zich, zijn vrouw en kinderen
Inventarisnummer: 2283

Note

0001.01-1480 Huisgeld 1755-1805
Belastingaanslag
Hendrik van Huijsen
Datering: in1755
Belasting: Huisgeld 1755-1805
Nr. in kohier: 1389a
Beroep: Bakker
Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Plaatsnaam: Amersfoort
Wijk: Breul Buiten
Adres: Singel (vervolg), na de Varkensmarkt [vervolg na bijv. kohiernummer 1343].
Inventarisnummer: 1480

Note

0001.01-1480 Huisgeld 1755-1805
Belastingaanslag
Hendrik van Huijsen
Datering: in1755
Belasting: Huisgeld 1755-1805
Nr. in kohier: 1408a
Beroep: Bakker
Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Plaatsnaam: Amersfoort
Wijk: Breul Buiten
Adres: In de Slijkstraat, van de Koesteeg af.
Inventarisnummer: 1480

Note

001.01-061 Index op resolutieboek
Resolutie
120 06-09-1756
Beschrijving:
De Regeerders der Stad kiezen uit de genomineerden de overheden van het Bakkersgilde 06-09-1756
NB: Hendrik Staal en Hendrik van Huijsen
Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Inventarisnummer: 61
Pagina: 124 recto

Note

0502-2346 Index op dorpsgerecht
11-09-1737 Overdracht
Datering: 11-09-1737
Soort akte: Overdracht

Samenvatting:
Hendrik Dirksen Vermeulen gemachtigde van Evert Barten en zijn vrouw Jantjen Aart(s), won. onder Maarn, voor een zesde deel; Hermen Schouten en zijn vrouw Aaltjen Aarts, won. Woudenberg en Teunis Aartsen en zijn vrouw, won. onder Leusden, voor een zesde deel; Jan de Vries en zijn vrouw Grietje Jans van Brinck, won. Rotterdam, Aart Jans van Brinck en Huijbert Jans van Brinck, won. Culemborg, voor een zesde deel; Hendrik van Huijsen, getrouwd met Petronella Jacobs van de Pol, Hendrik Cranen, getrouwd met Theuntje Jacobs, Reijertje Jacobs, wed. Hendrik Hartshoorn, Hertger Egberts, getrouwd met Antje Jacobs, Peter Jacobsen van de Poll, allen voor zich en namens Gerrit Staal en zijn vrouw Weijmtje van de Poll, voor een zesde deel; Aart van de Poll, Jelis de Waal, getrouwd met Haasje van de Poll, Cornelis Cornelissen van de Poll, Gijsbert de Jongh getrouwd met Petertje van de Poll, samen als ooms en voogden van Cornelis, Jan, Hermen Hendrikz, kinderen van Hendrik Verbeek en Fransje Cornelissen van de Poll, Aart van de Poll en Jorden Cornelissen als ooms en voogden Cornelis en Jorden Theunissen van de Pol, kinderen van Maria Jans, Fransje van de Poll, voor een zesde deel. Samen erfgenamen van Gerritjen Aarts, vrouw van Thijs Jans Lagerweij, overleden te Woudenberg. Zij verkopen aan Willem Lagerweij, schout van Geresteijn en secretaris van Woudenberg de helft van een huis aan de noordzijde van de Voorstraat, door hem reeds bewoond. Mitsgaders de helft van ca. 2 1/2 morgen land, de Coevoetscamp.

Belending:
Dirk Jansen Versteegh
Jacob Knopper
Sint Anna Broederschap
Thijs Ariens van Wittenberg
Cors Petersen c.s

Bladzijdenummer: 167vo, 168, 168vo
Gemachtigde: Hendrik Dirksen Vermeulen

Objecten:
De helft van een huis, hof en hofstede
De Coevoetscamp De helft van ca. 2 1/2 morgen land

Verkoper:
Evert Barten
Hermen Schouten
Theunis Aartsen
Jan de Vries
Aart Jans van Brinck
Huijbert Jans van Brinck
Hendrik van Huijsen
Hendrik Cranen
Reijertje Jacobs
Hertger Egberts
Peter Jacobsen van de Poll
Gerrit Staal
Aart van de Poll
Jelis de Waal
Cornelis Cornelissen van de Poll
Gijsbert de Jongh
Cornelis Hendriksen Verbeek
Jan Hendriksen Verbeek
Hermen Hendriksen Verbeek
Hendrik Verbeek
Jorden Cornelissen van de Poll
Cornelis Theunissen van de Pol
Jorden Theunissen van de Pol
Maria Jans
Fransje van de Poll

Koper: Willem Lagerweij
Woonplaats: Woudenberg
Erflater: Gerritjen Aarts
Toegangsnummer: 0502 Gerecht Woudenberg, 1665-1811

Bijzonderheden: Porcuratie in de koopakte van 10-02/07-03/20-06-1738 voor not. Arnoldus van Geijtenbeek te Amersfoort.

Inventarisnummer: 2346

Descendants of Hendrik van Huijsen

  1. Generation 1
    1. Hendrik van Huijsen, wever(?) (in 1752), was born in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before January 1764.

      He married Peternel van de Pol, daughter of Jacob Aertsen van de Pol and Jannetje Peters , on November 7, 1721 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland. She was born before October 26, 1690 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before January 1764.

Ancestors of Hendrik van Huijsen

  1. Generation 1
    1. Hendrik van Huijsen, wever(?) (in 1752), was born in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Nederland and died before January 1764.