Thomas van Diepenbrugge, 1743

Name
Thomas /van Diepenbrugge/
Given names
Thomas
Surname prefix
van
Surname
Diepenbrugge
Family with parents
father
17101749
Birth: before June 23, 1710Dordrecht
Death: April 5, 1749Dordrecht
mother
17051780
Birth: before January 5, 1705 26 34 Dordrecht
Death: April 29, 1780Dordrecht
Religious marriage Religious marriageJuly 24, 1735Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland
7 months
elder sister
17361776
Birth: before February 24, 1736 25 31 Dordrecht
Death: November 21, 1776Dordrecht
23 months
elder sister
1738
Birth: before January 22, 1738 27 33 Dordrecht
Death:
3 years
elder sister
17411824
Birth: before March 4, 1741 30 36 Dordrecht
Death: October 12, 1824Dordrecht
2 years
himself
1743
Birth: before March 30, 1743 32 38 Dordrecht
Death:
22 months
younger sister
1745
Birth: before January 22, 1745 34 40 Dordrecht
Death:
2 years
younger brother
17471789
Birth: before February 24, 1747 36 42 Dordrecht
Death: September 2, 1789Dordrecht
Mother’s family with an unknown individual
mother
17051780
Birth: before January 5, 1705 26 34 Dordrecht
Death: April 29, 1780Dordrecht
half-brother
1724
Birth: before March 21, 1724 19 Dordrecht
Birth
Baptism
Note

Wie is dit?

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786
INHOUD (268 akten)
stapel 1
Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.

28-09-1762 Thomas van Diepenbrugge

(voor een Gods-huijs) Extract uit de Resol.e van Mijn Ed.e Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in Hun Ed. Groot Achtbaere Vergadering genomen op.
Dijnsdag den 28e: Septemb: 1762.
Mijn Ed: Heeren van den Gerechte geinformeert zijnde, dat Thomas van Diepenbrugge, nae dat hij van desselfs Kranksinnigheijd herstelt zijnde, uijt desselfs Confinement in het leprooshuijs binnen deze Stadt, waer in hij met goedvinden van Hun Ed: Groot Achtb: volgens Appoinctement van dato den [-] is geconfineert geweest, wederom op ordre van Hun Ed: Groot Achtb: is ontslagen, op nieuws Soodanig is getroubleert geworden, dat er niet anders dan groot gevaer te wachten stonde, indien hij niet wederom wierde geconfineert, hebben op het versoek bij de Moeder van voorsz: Thomas van Diepenbrugge gedaen goedgevonden en verstaen, dat den bovengem: Thomas van Diepenbrugge bij provisie wederom zal worden gebragt ongeconfineert in stads Kranksinnig en beterhuijs tot dat bij Hun Ed: Groot Achtb: op de Requeste, bij voorn: Moeder aen Hun Ed: Groot Achtb. te praesenteren nader zal worden gedisponeert, En zal extract dezes aen de Heeren Regenten van 't voorsz. huijs worden gegeven om te dienen tot derzelver naerrichtingen. Accordeert met de voors: Resol:e Ps. Hoeufft.

Thomas van Dipenbruggen, uijt sijn Confinement ontslaagen op den 28 Septemb. 1762.

(uit dordtenazoeker.nl)

Note

Wie is dit:

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786
INHOUD (268 akten)
stapel 1

Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.
28-04-1763 Thomas van Diepenbruggen

(voor een Godshuis) Extract uit de Resolutien van de Ed: Gr: Achtb: Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Dingsdag den 28e April 1763.
De Heer Hoofdofficier Mattheus Rees, heeft aan Hun Ed. Groot Achtb: uit naam van Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis voorgedragen, dat Thomas Diepenbruggen, ingevolge de Resolutie van Hun Ed. Gr: Achtb: van den 28 Septb: 1762, bij provisie in Stads Krankzinnig en beterhuis geconfineerd was, tot dat bij Hun Ed. Gr. achtb. op 't Request bij de moeder van gem: Thomas Diepenbruggen presenteren, zal zijn gedisponeerd; dat gem: Thomas Diepenbruggen van zijne Krankzinnigheid als nu hersteld, en 't Request door de moeder van denzelven nog niet gerepsenteerd zijnde, hij de eer had Hun Ed. Gr: Achtb: in bedenking te geven, of Hun Ed: Gr: Achtb: zouden kunnen goedvinden gem: Thomas van Diepenbruggen uit deszelds Confinement wederom te ontslaan.
Waar op gedelibereerd, en de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis voor hunne attentie bedankt zijnde, hebben Hun Ed. Gr. Achtb: goedgevonden en verstaan den gem: Thomas van Diepenbruggen wederom uit deszelfs Confinement in 't gem: Huis te ontslaan.
En zakl Extract dezes gegeven worden aan de heeren Regenten van 't bovengem: Stads Krankzinnig en beterhuis, om te Strekken tot hunne informatie. Accordt. met de voors. Resolutie. Jb. Karsseboom.

(uit dordtenazoeker.nl)

Descendants of Thomas van Diepenbrugge

 1. Generation 1
  1. Thomas van Diepenbrugge, son of Thomas van Diepenbrugge and Marijke Lambertse , was born before March 30, 1743 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.

Ancestors of Thomas van Diepenbrugge

 1. Generation 1
  1. Thomas van Diepenbrugge, son of Thomas van Diepenbrugge and Marijke Lambertse , was born before March 30, 1743 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Thomas van Diepenbrugge was born before June 23, 1710 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland and died on April 5, 1749 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.

  2. Marijke Lambertse , daughter of Lambert Aelberts Vijfhoeck and Grietje Willems de Ruijter, was born before January 5, 1705 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland and died on April 29, 1780 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.

 3. Generation 3 back to top
   2 of 4 possible ancestors (50% complete).
  1. Lambert Aelberts Vijfhoeck, son of Albert Wouters Vijfhoeck and Marijke Lamberts , was born on January 31, 1678 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland and died before February 1732.

  2. Grietje Willems de Ruijter, daughter of Willem Jacobsen de Ruijter and Sara Jans , was born before April 11, 1670 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland and died on May 12, 1745 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.