Lambert Ridder, 1714

Name
Lambert /Ridder/
Given names
Lambert
Surname
Ridder
Family with Charlotta Susanna Colterman
himself
1714
Birth: Kampen
Death: before February 12, 1714Harderwijk
wife
1725
Birth: Haarlem
Death: March 15, 1725Harderwijk
Religious marriage Religious marriageMay 2, 1698Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland
22 months
daughter
17001729
Birth: before February 9, 1700 Harderwijk
Death: before June 11, 1729Twello
2 years
daughter
1702
Birth: before February 19, 1702 Harderwijk
13 months
daughter
17031703
Birth: before March 30, 1703 Harderwijk
Death: before August 22, 1703Harderwijk
16 months
daughter
17041704
Birth: before July 30, 1704 Harderwijk
Death: before August 26, 1704Harderwijk
18 months
daughter
17061707
Birth: before January 21, 1706 Harderwijk
Death: before February 15, 1707Harderwijk
16 months
daughter
17071784
Birth: before May 22, 1707 Harderwijk
Death: January 19, 1784Maarheeze
Occupation

muntteken een ruiter

Note

https://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Muntmeesters_Gelderland
Lambert Ridder, muntteken: ruiter, 1695-1714 Harderwijk

Note

uitzoeken https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0124&minr=743266&miview=inv2&milang=nl

scan 22

Note

uitzoeken welk kind is dit??:

12-2-1714 Begraven een kind van muntmeester Ridder

Kerkelijke gemeente:
Harderwijk
Volgnummer op pagina:
6
Begraven te:
Harderwijk
Begraafdatum:
12-02-1714
Pagina:
79
Toegangsnummer:
0176
Inventarisnummer:
838.4

Note

uitzoeken geldersarchief
g.
0012 Gelderse Rekenkamer
Kenmerken
Inleiding
Inventaris
Gevonden archiefstukken
Gevonden archiefstukken

Rekeningen van LAMBERT RIDDER, 1704-1714, afgehoord 1709, 1714 2 delen
N.B. De 1ste, de 2de en de 4de rekening zijn verloren.

0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Derde afdeeling. Rekeningen en bijlagen
N.B. Van de bijlagen is de groote meerderheid verloren, gelijk in de inleiding is medegedeeld. Aangezien nu een gedetailleerde beschrijving van alle nog aanwezige bijlagen den inventaris te omvangrijk zou hebben gemaakt en het aan den anderen kant toch gewenscht scheen, op menig belangrijk stuk onder die bijlagen de aandacht te vestigen, is bij de beschrijving slechts in bepaalde gevallen de inhoud van de bijlagen aangegeven. Zoo zal men omschrijvingen aantreffen van de meeste bijlagen, die tot de Charterverzameling (0243) hebben behoord, en van vele stukken van dien aard, die bij de oudere rekeningen der landrentmeesters-generaal zijn overgelegd en waarvan de inhoud min of meer verrassend, althans opmerkelijk is. Hiermede is natuurlijk allerminst bedoeld, op de niet nader omschreven bijlagen het stempel van onbelangrijkheid te drukken, Op de omslagen, waarin bijlagen bewaard zijn, is aangeduid, tot welke rekeningen zij behooren.
C. Rekeningen van de muntmeesters
I. Nijmegen en Harderwijk, 1558-1584 en 1584-1620, 1652-1664, 1704-1795
N.B. De rekeningen van den muntmeester JACOBUS VOS, 1727/32, zijn verloren.
Rekeningen van LAMBERT RIDDER, 1704-1714, afgehoord 1709, 1714 2 delen
N.B. De 1ste, de 2de en de 4de rekening zijn verloren.
laatste wijziging 01-11-2022
2 gedigitaliseerd
totaal 226 bestanden

2251 3de rekening van 1704 Augustus 9 tot 1708 Maart 15 i

0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Derde afdeeling. Rekeningen en bijlagen
N.B. Van de bijlagen is de groote meerderheid verloren, gelijk in de inleiding is medegedeeld. Aangezien nu een gedetailleerde beschrijving van alle nog aanwezige bijlagen den inventaris te omvangrijk zou hebben gemaakt en het aan den anderen kant toch gewenscht scheen, op menig belangrijk stuk onder die bijlagen de aandacht te vestigen, is bij de beschrijving slechts in bepaalde gevallen de inhoud van de bijlagen aangegeven. Zoo zal men omschrijvingen aantreffen van de meeste bijlagen, die tot de Charterverzameling (0243) hebben behoord, en van vele stukken van dien aard, die bij de oudere rekeningen der landrentmeesters-generaal zijn overgelegd en waarvan de inhoud min of meer verrassend, althans opmerkelijk is. Hiermede is natuurlijk allerminst bedoeld, op de niet nader omschreven bijlagen het stempel van onbelangrijkheid te drukken, Op de omslagen, waarin bijlagen bewaard zijn, is aangeduid, tot welke rekeningen zij behooren.
C. Rekeningen van de muntmeesters
I. Nijmegen en Harderwijk, 1558-1584 en 1584-1620, 1652-1664, 1704-1795
N.B. De rekeningen van den muntmeester JACOBUS VOS, 1727/32, zijn verloren.

Rekeningen van LAMBERT RIDDER, 1704-1714, afgehoord 1709, 1714 2 delen
N.B. De 1ste, de 2de en de 4de rekening zijn verloren.
2251
3de rekening van 1704 Augustus 9 tot 1708 Maart 15

Volgende

1
Ga
laatste wijziging 01-11-2022
1 gedigitaliseerd
totaal 108 bestanden

2252 5de rekening van 1712 September 17 tot 1714 Februari 7 i

2253 Bijlagen bij de rekeningen van LAMBERT RIDDER over 1693-1714. 5 liassen
N.B. Volledige verzameling acquiten, ook op de 3 verloren rekeningen betrekking hebbende. i

Note

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0012&milang=nl&mizk_alle=ridder%20lambert*&miview=inv2#inv3t3

Note

uitzoeken:
http://www.duiten.nl/gelderland.html

In 1690 werd Johan van Brienen aangesteld die in februari 1695 op eigen verzoek eervol ontslag werd verleend. Als muntmeesterteken gebruikte hij een eenhoorn welke afkomstig is uit zijn familiewapen. Op zijn verzoek werd Lambert Ridder aangenomen die meerdere keren in opspraak kwam omdat hij bleek samen te werken met de Deventerse muntmeester Pieter Sluysken wat hem streng verboden was. Lambert was een zoon van Jacob Ridder, muntmeester van Kampen (1676-1695)3. Er bestaat een wapen van een familie de Ridder met in goud een ruiter op een zilveren veld. De ruiter heeft een kromzwaard en een schild vast.

Deze ruiter vertoont veel overeenkomst met het muntmeesterteken dat Lambert Ridder op zijn munten gebruikte. Lambert Ridder overleed in 1714 en werd opgevolgd door Coenraad Hendrik Cramer, de vroegere muntmeester van West-Friesland.

Note

http://www.duiten.nl/kampen.html
Zijn vader?:

De in 1664 aangestelde Dr. Johan van Harn was getrouwd met Clara Anna Jellen, de dochter van Jan Jellen. Voor die tijd was hij werkzaam geweest op de munt van Deventer. Zijn neef Gerrit van Harn zou in 1685 nog muntmeester van Nijmegen worden. Beiden gebruikten als muntmeesterteken een morenkop welke als helmteken voorkomt in hun familiewapen. In 1672 kreeg hij opdracht om kerkzilver te vermunten tot (minderwaardige) florijnen. In 1674 moest hij vluchten uit Kampen omdat de generaalmeesters een onderzoek kwamen doen naar deze geheime muntslag. De muntbus en de administratie bleken verdwenen en alleen de muntgezellen konden worden verhoord. Johan van Harn is blijkbaar toch gepakt want hij overleed in januari 1675 in de gevangenis. Over zijn opvolger bestaan verschillende versies. Er wordt o.a. geschreven dat al de kinderen van Johan van Harn nog minderjarig waren toen hij overleed. Er zou nu voor het eerst een muntmeester worden benoemd die niet tot de familie of aangetrouwde familie behoorde. Deze muntmeester was Jacob Ridder die als muntmeesterteken een ridder te paard gebruikte. H.J. van der Wiel schrijft echter dat Lambert Ridder de schoonzoon was van Johan van Harn5. Hij zou dus wel oudere kinderen hebben gehad.

Ondanks dat de stadsmunt in 1694 tegen een vergoeding van 4000 gulden per jaar werd gesloten bleef Jacob Ridder tot zijn dood in 1697 in de functie van muntmeester. Er werd na zijn dood zelfs nog een nieuwe muntmeester aangesteld. Blijkbaar dacht Kampen de stadsmunt ooit nog eens te kunnen heropenen zoals in het verleden vaker was voorgekomen. Deze laatste muntmeester was Rutger Lemker van Breda, een achterkleinzoon van Johan Weijntges. Vanwege zijn minderjarigheid zou zijn vader als vervanger optreden maar beiden hebben nooit de kans gehad om hun functie te kunnen uitoefenen. Er wordt ook nog een Herman van Breda genoemd als muntmeester te Kampen6. Hij is mogelijk muntmeester geweest te Kampen voor de Overijsselse landschapsmunt van 1645 tot 1649 na de dood van Hendrik Weijntges (zie aldaar).

Descendants of Lambert Ridder

 1. Generation 1
  1. Lambert Ridder, muntmeester, muntmeester van Gelderland, muntmeester van het Vorstendom Gelre en Graafschaps Zutphen (from 1694 to 1714), was born in Kampen, Kampen, Overijssel, Nederland and died before February 12, 1714 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

   He married Charlotta Susanna Colterman, daughter of Daniel Colterman and Elisabeth de la Haije, on May 2, 1698 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland. She was born in Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland and died on March 15, 1725 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

   Children of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman:

   1. Agatha Cornelia Ridder (17001729) - follow 2.1
   2. Elisabeth Aletta Ridder (1702) - follow 2.2
   3. Anna Maria Ridder (17031703) - follow 2.3
   4. Anna Maria Ridder (17041704) - follow 2.4
   5. Anna Maria Ridder (17061707) - follow 2.5
   6. Helena Wilhelmina Ridder (17071784) - follow 2.6
 2. Generation 2 back to top
  1. Agatha Cornelia Ridder, daughter of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman, was born before February 9, 1700 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died before June 11, 1729 in Twello, Voorst, Gelderland, Nederland.

   She married Cornelis van Haestenburg after August 28, 1718 in Hierden, Harderwijk, Gelderland, Nederland. He died on October 11, 1778 in Twello, Voorst, Gelderland, Nederland.

  2. Elisabeth Aletta Ridder, daughter of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman, was born before February 19, 1702 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

   She married Rudolph Nicolaas Croon on June 30, 1717 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland. He was born in Hattem, Hattem, Gelderland, Nederland.

  3. Anna Maria Ridder, daughter of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman, was born before March 30, 1703 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died before August 22, 1703 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  4. Anna Maria Ridder, daughter of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman, was born before July 30, 1704 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died before August 26, 1704 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  5. Anna Maria Ridder, daughter of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman, was born before January 21, 1706 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died before February 15, 1707 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  6. Helena Wilhelmina Ridder, daughter of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman, was born before May 22, 1707 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died on January 19, 1784 in Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.

   She married Johan Greve on May 9, 1725 in Hierden, Harderwijk, Gelderland, Nederland. He died on January 3, 1784 in Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.

   Children of Helena Wilhelmina Ridder and Johan Greve:

   1. Wilhelmus Greve (1726) - follow 3.1
   2. Johanna Luberta Greve (1730) - follow 3.2
   3. Agatha Cornelia Greve (1733) - follow 3.3
   4. Willemina Johanna Greve (1736) - follow 3.4
   5. Lambert Greve (17381816) - follow 3.5
   6. Wilhelmus Greve (1738) - follow 3.6
   7. Willem Greve (1739) - follow 3.7
   8. Carel Greve (17441808) - follow 3.8
 3. Generation 3 back to top
  1. Wilhelmus Greve, son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before December 27, 1726 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  2. Johanna Luberta Greve, daughter of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before May 19, 1730 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  3. Agatha Cornelia Greve, daughter of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before September 16, 1733 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  4. Willemina Johanna Greve, daughter of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before April 20, 1736 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  5. Lambert Greve, koster,schoolmeester van Blaarthem en Gestel (in 1762), son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before March 5, 1738 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died on February 14, 1816 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland.

   He married Wilhelmina Walburg van Braam, daughter of Gillis van Braam and Albertina Adriana van Rijssel, on January 2, 1763 in Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland. She was born before October 19, 1732 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died before May 15, 1810 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland.

  6. Wilhelmus Greve, son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before March 5, 1738 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  7. Willem Greve, cadet in het Corps Arteleristen onder de Compagnie van den Heere overste Cetwich (in 1759), son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before November 15, 1739 in Zutphen, Zutphen, Gelderland, Nederland.

   He married 2 times. The first time he married Helena van Braam, daughter of Gillis van Braam and Albertina Adriana van Rijssel, on January 2, 1763 in Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland. She was born before November 27, 1739 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died between 1778 and 1779.

   The second time he married Elizabeth Titia Cortol on January 19, 1780 in Coevorden, Coevorden, Drenthe, Nederland. She was born before February 28, 1751 in Coevorden, Coevorden, Drenthe, Nederland and died on May 25, 1821 in Coevorden, Coevorden, Drenthe, Nederland.

  8. Carel Greve, schoolmeester, koster, voorzanger (in 1772), schepen Gestel, Stratum en Strijp (from 1769 to 1773) and schepen van Maarheeze (from 1773 to 1785), son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before June 14, 1744 in Groenlo, Oost Gelre, Gelderland, Nederland and died before September 8, 1808 in Breukelen, Stichtse Vecht, Utrecht, Nederland.

   He married 2 times. The first time he married Pieternella van Braam, daughter of Gillis van Braam and Albertina Adriana van Rijssel, on January 2, 1763 in Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland. She was born before June 4, 1730 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died before April 28, 1787 in Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.

   The second time he married Johanna Pieternella Tiesman on November 23, 1790 in Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland. She died on August 18, 1815 in Breukelen-Nijenrode, Stichtse Vecht, Utrecht, Nederland.

   He had a relationship with Joanna van Houtert

   Children of Carel Greve and Pieternella van Braam:

   1. Helena Wilhelma Greve (17631852) - follow 4.1
   2. Pieter Albertus Greve (17651765) - follow 4.2
   3. Johannis Greve (17661856) - follow 4.3
   4. Maria Greve (17681819) - follow 4.4
   5. Jacob Pieter Greve (17701770) - follow 4.5

   Children of Carel Greve and Johanna Pieternella Tiesman:

   1. Carel Pieter Greve (1791) - follow 4.6
   2. Carel Pieter Greve (17931813) - follow 4.7
   3. Pieter Johannes Greve (17951833) - follow 4.8

   Children of Carel Greve and Joanna van Houtert:

   1. Mathias Greve (1767) - follow 4.9
   2. Anna Catharina Greve (1767) - follow 4.10

Ancestors of Lambert Ridder

 1. Generation 1
  1. Lambert Ridder, muntmeester, muntmeester van Gelderland, muntmeester van het Vorstendom Gelre en Graafschaps Zutphen (from 1694 to 1714), was born in Kampen, Kampen, Overijssel, Nederland and died before February 12, 1714 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.