Floris Winteroy

Name
Floris /Winteroy/
Given names
Floris
Surname
Winteroy
Name
Floris /Winteroij/
Given names
Floris
Surname
Winteroij
Family with Dina van Galen
himself
wife
Religious marriage Religious marriageDecember 14, 1631Dinteloord, Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland
daughter
son
1633
Birth: before November 13, 1633 Den Bosch
Death:
3 years
daughter
1637
Birth: before March 1, 1637 Woudrichem
Death:
Occupation

in 1664; de oudste Capiteijn onder het Regiment van de Heer van Asperen van Heelwijn, tegenwoordig Luijtenant Collonel, en van de Heer Pinsen Majoor

Note

Nationaal Archief:
Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Floris van Winteroij
Periode: 1586 - 1792
Naam Floris van Winteroij
Functie Kapitein
Datum 31-12-1641
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1527, folionummer: 039v

Note

Uitzoeken:
Delpher
Taxandria. Geraadpleegd op Delpher op 07-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBTB01:001564001:00001

Op 1 Maart 1636 werd te Woudrichem gedoopt: Jennette, dochter van Floris van Winteroy (later als capiteyn te Woudrichem vermeld) en Dy na van Galen. Getuige o.a. Hendrik van Winteroy.

Naar alle waarschijnlijkheid was zij dezelfde als Juffr: Jannette van Winteroy, die 13 April 1662 te Woudrichem in het huwelijk trad met d'heer Daniël van Ass, ontfanger van de convoyen ende Licenten weegens de Provincie van Hollandt ende West-Frieslandt tot Midclelburgli *).

Een andere dochter, Juffr: Maria van Winteroy, werd 17 November 1662 te Woudrichem in ondertrouw opgenomen (attestatie werd verleend om te Sleeuwijk te trouwen) met Bartholomeus van de Graef*), vaendrich van de compagnie van dl Keer Colonel Me teren3), Gouverneur van Woudrichem en 't resort van dien.

♦ *

') Zie „Taxandria" XIV, 184.

') Volgens „De Navorscher" XXXIV, bl. 52, was hjj geboren 8 Juni 1640 (waar?) en zoon van Tjerk en Agatha Froterm a, die 5 October 1636 te Woudrichem waren gehuwd.

Het Woudrichemsche trouwboek, dit huwelijk op genoemd jaar, zonder nadere dagteekening, vermeldende, bevat de toevoeging, dat Tjerk, of Mons. Derck, zooals hij daarin genoemd wordt, weduwnaar was van Jennette de Lang

') Zijn eigenlijke naam was Adriaan van Cuvk, Heer van Meteren en Kerkwijk. Hy genoot de eer door Prins W i 11 e m II te worden belast met de overbrenging naar den Loevesteinschen

Op 1 Maart 1636 werd te Woudrichem gedoopt: Jennette, dochter van Floris van Winteroy (later als capiteyn te Woudrichem vermeld) en Dy na van Galen. Getuige o.a. Hendrik van Winteroy.

Naar alle waarschijnlijkheid was zij dezelfde als Juffr: Jannette van Winteroy, die 13 April 1662 te Woudrichem in het huwelijk trad met d'heer Daniël van Ass, ontfanger van de convoyen ende Licenten weegens de Provincie van Hollandt ende West-Frieslandt tot Midclelburgli *).

Een andere dochter, Juffr: Maria van Winteroy, werd 17 November 1662 te Woudrichem in ondertrouw opgenomen (attestatie werd verleend om te Sleeuwijk te trouwen) met Bartholomeus van de Graef*), vaendrich van de compagnie van dl Keer Colonel Me teren3), Gouverneur van Woudrichem en 't resort van dien.

♦ *

') Zie „Taxandria" XIV, 184.

') Volgens „De Navorscher" XXXIV, bl. 52, was hjj geboren 8 Juni 1640 (waar?) en zoon van Tjerk en Agatha Froterm a, die 5 October 1636 te Woudrichem waren gehuwd.

Het Woudrichemsche trouwboek, dit huwelijk op genoemd jaar, zonder nadere dagteekening, vermeldende, bevat de toevoeging, dat Tjerk, of Mons. Derck, zooals hij daarin genoemd wordt, weduwnaar was van Jennette de Lang

') Zijn eigenlijke naam was Adriaan van Cuvk, Heer van Meteren en Kerkwijk. Hy genoot de eer door Prins W i 11 e m II te worden belast met de overbrenging naar den Loevesteinschen

Note

uitzoeken doleantis Floris van Wineroy

Vermelding
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-S5M8?cc=2037960&wc=SM48-SPD : 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Woudrichem > Ingekomen lidmaten, Vertrokken lidmaten, Lidmaten 1641-1883 Attestaties 1778-1794 > image 17 of 533; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Note

ONA Dordrecht inv. 80, f. 104: op 9 mrt. 1634 verleent Janneken Aertsdr. van Houwelingen, weduwe van Willem van Galen, procuratie aan haar schoonzoon kapitein Floris van Winteroij.

ONA Dordrecht inv. 59, f. 44: op 20 febr. 1637 verleent Janneken Aertsdr. van Houlingen, weduwe van Willem van Galen, geassisteerd met haar schoonzoon kapitein Floris van Winteroijen, procuratie aan Jacomijntgen Clasen, weduwe van Sijbert Jansz. om te innen een derde part van de jaarlijkse pacht van 27 mrg. 59 roeden land met woning, liggende en staande in Maaskant, en een derde part in de huur van een huis in het Steegoversloot te Dordrecht, tegenwoordig bewoond door Andreas Colvius, Waalse predikant.

Note

uitzoeken:
XXX. Dina (Cuinijertgen) van Galen (van Ghelen), gedoopt NG Oudewater 25 febr. 1615, jonge dochter van Oudewater (1631), overleden tussen 10 nov. 1633 en 1 sept. 1644, trouwde Prinsenland 6 nov./14 dec. 1631 (getuigen: Jenneken Aerts, Joanna Bosch, Henricus Lemnius) Floris van Winteroy, jongman geboren te Ravels, kapitein te Woudrichem in het regiment van de graaf van Brederode, ritmeester in garnizoen te 's-Hertogenbosch

ORA Dordrecht inv. 1612, f. 64: op 18 dec. 1647 compareren voor schepenen van Dordrecht Daniël Eelbo, commies van de provincie Zeeland, als procuratie hebbende van kapitein Floris van Winteroij, weduwnaar van Dina van Galen, enige dochter van wijlen Janneken Aertsdr. van Houwelingen, volgens procuratie gepasseerd voor notaris Ch. van Leeuwevelt te Woudrichem op 7 jan. 1645, Theunis Lambertsz., schipper en burger van Dordrecht, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Sebastiaen Aertsz. van Houwelingen, Johan Bastiaensz. van Houwelingen, Balten Salibosch, als man van Aechtgen Sebastiaensz. van Houwelingen, voor zichzelf en mede als procuratie hebbende van Arnoldus Sebastiaensz. van Houwelingen, Janneken Sebastiaensdr. van Houwelingen, voor zichzelf, samen vervangende de kinderen en erfgenamen van Dirck Jacobsz. Poelekint, door hem verwekt bij Catarina Sebastiaensdr. van Houwelingen, voornoemde Sebastiaen van Houwelingen en Theunis Lambertsz. nog als testamentaire voogden van genoemde kinderen, en Gijsbert van Dalen, als door de weesmeesters van Dordrecht gemachtigd zijnde wegens de minderjarige kinderen en descendenten van Willem Aertsz. van Houwelingen, allen fideï-commissionaire erfgenamen van Elisabeth van Beaumont. De comparanten verkopen aan Johan de Widt, ontvanger van de Grafelijkheidstol van Geervliet, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Blasius van Haerlem en dat van Stoffel Jansz. kleermaker.

Kinderen:

a. Wilhelmus, gedoopt NG Woudrichem 10 nov. 1633 (getuigen: Wilhelmus van Winteroy, Janneken van Houlingen)

b. Maria, geboren te Woudrichem naar schatting ca. 163

Descendants of Floris Winteroy

 1. Generation 1
  1. Floris Winteroy, kolonel (in 1632), was born in Ravels, Provincie Antwerpen, Vlaanderen, België.

   He married Dina van Galen on December 14, 1631 in Dinteloord, Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland. She was born in Oudewater, Oudewater, Utrecht, Nederland.

   Children of Floris Winteroy and Dina van Galen:

   1. Maria Winteroy - follow 2.1
   2. Wilhelmus Winteroy (1633) - follow 2.2
   3. Jennette van Winteroy (1637) - follow 2.3
 2. Generation 2 back to top
  1. Maria Winteroy, daughter of Floris Winteroy and Dina van Galen.

   She married Bartholomeus van de Graeff, son of Tierck Jansz van de Graeff and Agatha Frotema, on December 10, 1662 in Werkendam, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

   Children of Maria Winteroy and Bartholomeus van de Graeff:

   1. Dina van de Graeff - follow 3.1
   2. Jan van de Graeff (1663) - follow 3.2
   3. Wilhelm van de Graef (1673) - follow 3.3
   4. Tjerck van Graef (1676) - follow 3.4
   5. Lambert van Graef (1676) - follow 3.5
  2. Wilhelmus Winteroy, son of Floris Winteroy and Dina van Galen, was born before November 13, 1633 in Den Bosch, Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland.

  3. Jennette van Winteroy, daughter of Floris Winteroy and Dina van Galen, was born before March 1, 1637 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

   She married Daniël van Ass on April 13, 1662 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

 3. Generation 3 back to top
  1. Dina van de Graeff, daughter of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy.

   She married Pieter van Rijssel about April 21, 1690 in Prinsenland, Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland.

  2. Jan van de Graeff, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before November 8, 1663 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

  3. Wilhelm van de Graef, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before August 23, 1673 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

  4. Tjerck van Graef, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before May 24, 1676 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

  5. Lambert van Graef, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before May 24, 1676 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

Ancestors of Floris Winteroy

 1. Generation 1
  1. Floris Winteroy, kolonel (in 1632), was born in Ravels, Provincie Antwerpen, Vlaanderen, België.