18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika

Title
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika
Repository
Text

398-HUL Memories van Successie Kantoor Hulst 1795-1927

Hendrika Brand

Rol: Persoon Memorie van Successie

Overlijdensplaats: Hulst
Overlijdensdatum: 18-10-1836

Opmerking: Gehuwd met Vincent van Akelo, commissionair

Kantoor: Hulst
Memorienummer: 11/901
Toegangsnummer: 398
Inventarisnummer: 207
Cassettenummer: 31

Organisatie: Zeeuws Archief


Samenvatting

Erfgenamen:

  • Vincent Akelo (haar echtgenoot)
  • Johan Adolf Akelo (hun minderjarige kind)

Vincent Akelo erft: 1/4 in eigendom en 1/4 in vruchtgebruik
Johan Adolf Akelo erft: 2/4 in blote eigendom en 1/4 in volle eigendom

Erfenis: helft in herberg het Bonte Hert.

Tekst ---------------------------------------------------------------
Memorie van aangifte der nalatenschap van Hendrika Brand. overleden te Hulst, den 18 October 1836.

De ondergetekende Vincent van Akelo commissionair in granen en meekrap wonende te Hulst, zoo voor hem zelfs als in betrekking van vader en wettige voogd over zijn nog minderjarig kind Johan Adolf van Akelo. Kiezende ten effect dezer domicilie ten kantore van de notaris Leijdlitz wijk C nr 21 te Hulst.

Verklaar dat de nalatenschap van Hendrika Brand te Hulst, provincie Zeeland, alwaar zij haar laatste domicilie heeft gehad, den 18 october 1836 overleden, word geerfd, door de ondergetekenden als echtgenoot uit kragte hunner huwlijkschen voorwaarde, gepasseerd voor de Notaris Leijdlits te Hulst den 10 junij 1835 en aldaar de 12 derzelve maand geregistreerd, in verband met artikel 1094 van het nog in werking zijnde Burgerlijk Wetboek, voor een vierde in eigendom, een vierde in vruchtgebruik en door den minderjarige Johan Adolf van Akelo als eenig kind van de overledene voor twee vierde in volle en een vierde in bloote Eigendom.

dat de hoofdzakelijken inhoud van voormeld huwelijkscontract luid als volgd:
Compareerde voor mij Willem Leijdlitz openbaar Notaris residerende in de stad en kantons hoofdplaats Hulst.
tweede judicieel arrondissement du provincie Zeeland koningrijk der Nederlanden in de tegenwoordigheid der na te noemen getuigen.
Den Heer Vincent van Akelo, meerderjarig Jongman. Eersten Luitenant der Mobiele Schutterij van Overijssel der..... tweede Bataillon, eerste afdeeling woonende te Zierikzee ter eerste en
Mejuffrouw Hendrika Brand, meerderjarige jonge dochter, particuliere wonende te Hulst, ter andere zijde.
Dewelke uit aanmerking van het voorgenomen huwelijk tusschen de wederzijdse comparanten hebben gemaakt en vastgesteld de na te melden voorwaarden, welke niet alleen verbindende, maar onverbbreekbaar zullen zijn, niet tegenstaande, alle veranderingen zegge alle andere aktes contracten of verbintenisssen, hoe ook genaamd of van welke aard, die ook zouden mogen zijn, door ieder der comparanten afzonderlijk voor dato dezer gemaakt of gepasseerd of in der tijd te maken en te passeren, zijnde het de uitdrukkelijke wil der comparanten, dat de navolgende overeenkomsten met uitsluiting van alle andere ten allen tijde kracht en waarde zullen hebben en houden.
Ten zesden (lesden?) verklaard de eerst stevende der comparanten de langstlevenden hunner te benoemen tot zijn of hare erfgenaam, en dan van alle de goederen die op het overlijden van de eerststervenden zullen bevonden worden aan hem of haar toe te behooren met regt om daar over te beschikken als over zijn eige goederen, noghtans dat er geen scheiding van bijwoning tusschen de contractanten moet plaats hebben tot op de dan van het overlijden van de eerststervende hunner. Zullende anderszins deze erfstelling moeten worden beschouwdt als niet te zijn geschied.

Dat de goederen binnen het rijk gelegen en door de overledene nagelaten bestaan in:
de helft in een huis en Herberg genaamd het bonte Hert staande en gelegen in de stad Hulst, aldaar ten voorhofde aan de Groote Markt, Letter C nr 18 met de stallingen, achterhuizen, erve en al het geen verder aangemeld huis behoord.

Dat door dit overlijden geen fidei commis gedesolveert noch vruchtgebruik vervallen is, mitsgaders dat door niemand buiten de opgenoemde iets uit deze nalatenschap word genoten.
Hulst den twaalfden october achttienhonderd zes en dertig
(handtekening V, van Akelo)

Media object
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p1)
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p1)
Media object
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p2)
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p2)
Media object
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p3)
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p3)
Media object
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p4)
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p4)
Media object
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p5)
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p5)
Media object
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p6)
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p6)
Media object
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p7)
18361018 Memorie van Successie: Brand, Hendrika (p7)
Note

Ondertekening van de aangifte met de datum 12-10-1836 kan niet kloppen, pas 18-10 is ze overleden.

Last change
November 20, 201611:01:21
Author of last change: jwbos
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Henriette Brand
January 14, 1798
224 Hulst
1 October 18, 1836
185 38 Hulst
Tuesday, December 25, 2018 11:41 AM
Vincent van Akelo
Sente van Akeloo
May 5, 1795
227 Kerkwerve
1 March 9, 1844
178 48 Batavia
Saturday, December 29, 2018 4:16 PM
Johan Adolf van Akelo
October 9, 1836
185 Hulst
0 February 9, 1837
185 0 Hulst
Monday, December 24, 2018 9:36 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change