17960505 Notariele Akte, Warmenhoven van, Marijtje Pieters

Title
17960505 Notariele Akte, Warmenhoven van, Marijtje Pieters

Text

Datum: 1796

Bron: Notarieel archief

Eerste persoon: Marijtje Pieters van Warmenhoven

Archiefnr : 0506 Inventarisnummer: 2565 Inventaris beginjaar: 1796 Inventaris eindjaar: 1796 Folio: 257

Naam notaris: Kleynenbergh Jansz. Albertus

Onderwerp: Procuratie


Procuratie gepasseerd. Op huiden den 5 mei 1796

Den Burger Pieter van Velsen en Marijtje Pieterse Warmenhoven ten Deesen met de voornoemde haare man geadsisteerd om tot het tekenen en passeeren dezes speciaal geant..viseerd, wonende onder Soeterwoude dog op het passeeren dezes zijnde alhier ten heden. De welken verklaarden te constitueren en magtig te maken den burger Aalbert Klaverwijden, mede wonende onder Soeterwoude. Specialijk omme in naam ende vanwegen de comparanten, van de burger Huijg van der Tuijn en Teunis Cornelisse van Leeuwen, als door wijlen haar comptes Grootmoeder Geertje Pieterse van Leeuwen eerst weduwe van Claas Jacobse Warmenhoven en laatst van Maarten Outshoorn, gestelde voogden over hetgeen haar complet.. den Boedel van evengemelde haare grootmoeder is opgekomen en aanbestorven, te vorderen. Reekening en verantwoording, als mede van zodanige aandeel als haar comparante in de erfportie aan wijlen haar broeder Pieter Pieterse Warmenhoven uit denselven boedel ie op en aanbestorven. ... deselve reekening wel en nauwkeurig na te zien en examineren. Die wel bevindende te approberen, niet wel bevindende te debatteeren het geene bevonden zal worden aan de comparanten uit voorgemelde hoofden te competeren te ontvanven, daar voor de nodige en vereischt worden quitantien te teekenen en passeeren, en voor alle naammaninge te caveeren daar voor hun comparanten personen en goederen te verbinden, voorts omme bij onwilligheid delaij of uitstel, deselve tot de voldoeningen ofte tot het geent waar toe dezelve gehouden en verpligt zijn te constringeren, alle dagen en termijnen van regten waartenemen en te observeren, vonnissen te versoeken de voordelige ter executie te leggen, en van den nadelige te mogen appeleren of versommeren over alle questien en verschillen te mogen accorderen transigeren en compromitteeren, De daar toe gerequireerd wordende actens contracten en verdere justirementen te teekenen en passeeren, ende wijders dien aangaande alles verder en meerder te doen en te verrigten wat nodig zijn en vereischt worden zal en de comparanten praesent zijnde en zelve zoude kunnen mogen en moeten doen, niet tegenstaande eenige ampelder of speciaal volmagt dan voorschreven is mogte werden gerequireerd, deselve houdende voor hier inne geinsereerd, en dat alles met magt van substitutie, tam ad lites quam ad negotia en onder belofte van approbatie, ratificatie verband en bedw....ng als na regten.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Leijden, ter praesente van Jan Kleijnebergh en Vincent Herdingh als getuigen


Repository

Media object
Media object
Media object
Last change February 23, 201320:44:46

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Maria van Warmenhoven
before April 8, 1772
249 Wassenaar
8 November 13, 1856
164 84 Hazerswoude
Monday, June 21, 2021 2:39 PM
Claas Jacobse van Warmerhoven
2 February 11, 1745
276 Azië
Tuesday, June 22, 2021 10:02 AM
Geertje Pieterse van Leeuwen
Monster
2 Tuesday, June 22, 2021 10:03 AM
Pieter Pieterse van Warmenhoven
0 before 1796
225 Saturday, June 27, 2020 2:38 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change